E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Düşük maliyetli EEG başlıklarının kullanıcı deneyimi değerlendirmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(5): 646-659 | DOI: 10.5505/pajes.2021.78910

Düşük maliyetli EEG başlıklarının kullanıcı deneyimi değerlendirmesi

Kübra Erat, Pınar Onay Durdu
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli

İnsan bilgisayar etkileşiminde gelecek vadeden önemli alanlardan biri olan beyin bilgisayar ara yüzlerinde EEG başlıkları oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, düşük maliyetli iki farklı EEG başlığı olan NeuroSky Mindwave ve Emotiv EPOC’un dikkat ve rahatlama gerektiren görevlerde performans karşılaştırması, kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışmada 12 gönüllü katılımcıdan yüksek bilişsel yük gerektiren dikkat görevi ve rahatlama görevi gerçekleştirmeleri istenmiştir. Kullanıcı deneyimini değerlendirmek için Affect Grid ölçeği ve AttrakDiff anketi kullanılırken cihazlara ait kullanılabilirlik problemlerini ortaya koyabilmek için NASA Zihinsel İş Yükü anketi ve Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği kullanılmıştır.
İstatistiksel sonuçlar incelendiğinde rahatlama görevlerinde NeuroSky MindWave EEG başlığının Emotiv EPOC EEG başlığına oranla daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Dikkat gerektiren görevlerde ise her ikisi de benzer doğrultuda sonuçlar vermiştir. Kullanıcı deneyimi değerlendirmesine bakıldığında, katılımcıların her iki EEG başlığı kullanım esnasında yorgunluk hissettikleri ancak buna rağmen cihazları kullanımından memnun oldukları gözlemlenmiştir. Kullanılabilirlik açısından bakıldığında ise NeuroSky Mindwave için daha olumlu görüşler bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: BBA, EEG, Emotiv EPOC, NeuroSky MindWave.

User experience evaluation of low cost EEG headsets

Kübra Erat, Pınar Onay Durdu
Department of Computer Engineering, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

One of the promising areas in human computer interaction is the brain computer interfaces and EEG headsets are widely used technology in this domain. In this study, performance comparison of two different low-cost EEG headsets, NeuroSky Mindwave and Emotiv EPOC EEG, in tasks requiring attention and relaxation, and their user experience and usability evaluations were conducted. There were 12 participants who were asked to perform attention tasks that require high cognitive load and relaxation tasks. While the Affect Grid scale and AttrakDiff questionnaire were used to evaluate the user experience, the NASA Task Load Index and System Usability Scale were used to reveal the usability problems of the devices.
When the statistical results were examined, it was observed that the NeuroSky MindWave was more successful than the Emotiv EPOC in relaxation tasks. However, both have similar results in tasks requiring attention. According to the user experience evaluation results, it was observed that the participants felt tired while using both EEG heads, but were still satisfied with the use of the devices. They reported more positive opinions for NeuroSky Mindwave in terms of usability.

Keywords: BCI, EEG, Emotiv EPOC, NeuroSky MindWave.

Kübra Erat, Pınar Onay Durdu. User experience evaluation of low cost EEG headsets. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(5): 646-659

Sorumlu Yazar: Kübra Erat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale