E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Hava ve polen örneklerindeki organoklorlu pestisit (OCP) kalıntıları ve bu ortamlar arasındaki kirletici geçişlerinin belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 881-887 | DOI: 10.5505/pajes.2022.98148

Hava ve polen örneklerindeki organoklorlu pestisit (OCP) kalıntıları ve bu ortamlar arasındaki kirletici geçişlerinin belirlenmesi

Mehmet Ferhat Sari, Fatma Esen
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer/bursa

Bu çalışmada, kentsel ve yarı kentsel bölgelerdeki hava ve polen örneklerinde organoklorlu pestisit (OCP) konsantrasyonlarının bölgesel ve zamansal değişimleri ile hava/polen arasındaki dağılımların belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnekleme periyodu boyunca hava ve polen örneklerindeki toplam 10 OCP (∑10OCP) konsantrasyonları kentsel örnekleme noktası için sırasıyla 318.2±73.7 pg/m3 ve 21.7±5.1 ng/g, yarı-kentsel örnekleme noktası için ise sırasıyla 390.1±103.5 pg/m3 ve 20.0±3.3 ng/g olarak belirlenmiştir. Ayrıca α-HCH ve endosülfan-ß bileşiklerinin hem polen hem de hava örneklerinde en baskın OCP bileşikleri olduğu belirlenmiştir. Her iki örnekleme noktasında genellikle yaz aylarında yüksek OCP konsantrasyonları ölçülmüştür. Hava ve polen arasındaki OCP geçişlerinin belirlenmesi için polen/hava dağılım katsayısı (KPA) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, hem kentsel hem de yarı-kentsel örnekleme noktasında genellikle polenden dış ortam havasına OCP geçişlerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: OCP, Polen, Hava, Polen/hava dağılım katsayısı

Determination of organochlorine pesticide (OCP) residues in air and pollen samples and pollutant partition between these environments

Mehmet Ferhat Sari, Fatma Esen
Department Of Environmental Engineering, Faculty Of Engineering, Bursa Uludag University, 16059, Nilufer/bursa

In this study, it was aimed to determine the regional and temporal variations of organochlorine pesticide (OCP) concentrations in air and pollen samples in urban and semi-urban areas and the distribution between air/pollen. A total of 10 OCP (∑10OCP) concentrations in air and pollen samples during the sampling period were determined as 318.2±73.7 pg/m3 and 21.7±5.1 ng/g for the urban sampling point and 390.1±103.5 pg/m3 and 20.0±3.3 ng/g for the semi-urban point, respectively. In addition, it was determined that α-HCH and endosulfan-ß compounds were the most dominant OCP compounds in both pollen and air samples. High OCP concentrations were measured at both sampling points, usually during the summer months. Pollen/air partition coefficient (KPA) was calculated to determine OCP exchange between air and pollen. According to the results obtained, it has been determined that there are generally OCP transitions from pollen to ambient air at both urban and semi-urban sampling points.

Keywords: OCP, Pollen, Air, Pollen/Air partition coefficient

Mehmet Ferhat Sari, Fatma Esen. Determination of organochlorine pesticide (OCP) residues in air and pollen samples and pollutant partition between these environments. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 881-887

Sorumlu Yazar: Mehmet Ferhat Sari, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale