E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Elektrolif çekim yöntemi ile β-arbutin içeren nanolifli tekstil yüzeyi üretimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 788-793 | DOI: 10.5505/pajes.2021.98223

Elektrolif çekim yöntemi ile β-arbutin içeren nanolifli tekstil yüzeyi üretimi

Gamze D. Tetik1, Ejebay Jumageldiyeva2, Ayşe Ebru Tayyar3
1Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Uşak
2Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Uşak
3Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Uşak

Bu çalışmada, cilt lekeleri azaltıcı etkisi bilinen β-arbutin ilave edilmiş polimer çözeltisinden nanoliflerin elektrolif çekim yöntemi ile üretimi amaçlanmıştır. Bu amaçla %2, %5 ve %10 (w/v) oranlarında β-arbutin, formik asit ile hazırlanmış poliamid 6 çözeltisine ilave edilerek, çözeltilerin elektrolif çekimleri gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi ile optimum elektrolif çekim parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. SEM görüntüleri, en düzgün morfolojili nanoliflerin %2 (w/v)’lik β-arbutin içeren çözelti ile elde edilebildiğini göstermiştir. %2 (w/v) konsantrasyon değeri ile çalışılırken denenen 3 farklı voltajdan 30 kV’un en iyi sonucu verdiği gözlemlenmiştir. Ortalama lif çapları için gerçekleştirilen istatistiksel analizde, nanoliflerin çaplarının konsantrasyon değerlerine göre değiştiği belirlenmiştir. Bu çalışmada, çalışma kapsamında üretilen cilt lekeleri azaltıcı madde içeren nanolifli tekstil yüzeylerinin hafif ve oldukça ince formda bir kozmetik tekstil ürünü olarak kullanılmak üzere elektrolif çekim yöntemi ile üretilebileceği gözler önüne serilmiştir.

Anahtar Kelimeler: nanolif, elektrolif çekim, kozmetik tekstil, nanolifli tekstil yüzeyi, cilt lekeleri

Production of nanofiber textile surfaces with β-arbutin via electrospinning method

Gamze D. Tetik1, Ejebay Jumageldiyeva2, Ayşe Ebru Tayyar3
1Usak University Faculty of Engineering, Department of Materials Science and Engineering, Usak
2Usak University Graduate School og Natural and Applied Sciences, Department of Textile Engineering, Usak
3Usak University Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering, Usak

In this study, it is aimed to produce nanofibers via electrospinning method using a polymer solution doped with β-arbutin, which is known as a skin blemishing agent. For this purpose, β-arbutin was added to the polyamide 6/ formic acid solution with chosen concentrations as 2, 5 and 10% (w/v). After electrospinning process, scanning electron microscope (SEM) analysis was performed to determine the optimum spinning parameters. The SEM images presented that nanofibers with uniform morphology was obtained with the 2% (w/v) β-arbutin concentration. Three different voltages were applied for 2% (w/v) β-arbutin added solution and the best morphology was get by a voltage of 30 kV. According to the statistical analysis performed, it was seen that the mean diameters of nanofibers varied due to the β-arbutin concentration. In this study, it has been demonstrated that the thin and light nanofiber textile surfaces containing a skin blemishing agent can be produced via electrospinning method to be used as a cosmetic textile product.

Keywords: nanofiber, electrospinning, cosmetic textiles, nanofiber textile surfaces, skin blemishes

Gamze D. Tetik, Ejebay Jumageldiyeva, Ayşe Ebru Tayyar. Production of nanofiber textile surfaces with β-arbutin via electrospinning method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 788-793

Sorumlu Yazar: Gamze D. Tetik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale