E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cıvata bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda hasar analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 613-619 | DOI: 10.5505/pajes.2020.99075

Cıvata bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda hasar analizi

Tolga Dursun1, Mahmut Özbay2
1ASELSAN AŞ MGEO, Ankara
2Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara

Bu çalışmada, cıvata bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda çekme dayanımını yüksek doğrulukta tespit edebilmek amacıyla kademeli hasar ilerleme modeli kullanılarak hasar analizi uygulanmıştır. Hasar ilerleme modeli ANSYS APDL kullanılarak hazırlanmıştır. Hashin hasar kriterleri kullanılarak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları literatürde yer alan deneysel çalışmalar ile karşılaştırılmış ve çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca plaka genişliği/delik çapı oranı (W/D) 2’den 4’e kadar, kenar uzaklığı/delik çapı oranı (E/D) ise 1’den 4’e kadar değiştirilerek geometrik etkilerin kompozit yapının yük taşıma kapasitesine etkisi araştırılmış ve maksimum çekme dayanımları hesaplanmıştır. W/D ve E/D oranları 2 için hasar levhanın serbest kenarına doğru kayma (yırtılma) şeklinde ilerlemiştir. W/D ve E/D oranları 2’den büyük olduğunda hasar ezilme (yatak hasarı) şeklinde gerçekleşmiştir. [02/902]s konfigürasyonuna sahip kompozit levhada net çekme hasarı meydana gelmemiştir. W/D ve E/D oranları 3 olduğunda kompozit levha maksimum yatak (ezilme) mukavemetine ulaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hasar ilerleme modeli, Kompozitler, Sonlu elemanlar analizi

Failure analysis of bolted laminated composite plates

Tolga Dursun1, Mahmut Özbay2
1ASELSAN INC MGEO, Ankara, Turkey
2Department of Mechanical Enginering, Gazi University, Ankara, Turkey

In this study, failure analyses were performed using progressive damage model to determine the tensile strength of bolted laminated composite plates with high accuracy. Progressive damage model was prepared using ANSYS APDL. Finite element failure analyses were performed using Hashin’s failure criteria. Results of the analyses were compared with the experimental studies available in literature and an excellent agreement was found between the results of the analyses and experimental data. Additionally, changing the plate width/ hole diameter ratio (W/D) between 2-4 and edge distance/hole diameter ratio (E/D) between 1-4, the effects of geometric parameters on the load carrying capacity of the composite plate were investigated and maximum tensile failure loads were determined. For W/D and E/D ratios equal to 2, failure propagated towards the free end of the plate showing shear failure mode. For For W/D and E/D ratios greater than 2, bearing failure mode occurred. For [02/902]s configuration no net-tension failure mode occurred in the composite plate and for W/D and E/D ratios equal to 3 maximum bearing strength achieved.

Keywords: Progressive damage model, Composites, Finite element analysis

Tolga Dursun, Mahmut Özbay. Failure analysis of bolted laminated composite plates. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 613-619

Sorumlu Yazar: Tolga Dursun, Türkiye
LookUs & Online Makale