E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Preparation of Fe3O4@HA@Ag nanocomposites, production of nanofiber with PVP and its characterization [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 794-799 | DOI: 10.5505/pajes.2021.00225

Preparation of [email protected]@Ag nanocomposites, production of nanofiber with PVP and its characterization

Aylin Yıldız1, Cumali Demir1, Derman Vatansever Bayramol2, Ahmet Özgür Ağırgan1
1Department of Textile Engineering, Tekirdag Namik Kemal Üniversity, Tekirdağ, Turkey
2Department of Metalurgy and Materials Engineering, Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya

Magnetite (Fe3O4), Humic Acid (HA) and Silver (Ag) are materials with important properties. Synthesizing a single material which will have all the properties of these materials can provide significant advantages for some application areas. In this study, synthesized [email protected]@Ag was doped into poly(vinyl pyrrolidone) (PVP), in weight ratios of 5%, 7.5% and 10%, and nanofiber production was carried out by electrospinning method. Structural properties of nanofiber structures were investigated by X-ray Diffraction (XRD), morphological properties by Scanning Electron Microscope (SEM), spectroscopic and thermal characterizations by Fourier transform infrared (FTIR) and Thermogravimetric Analysis (TGA). When the analysis results of nanofibers were evaluated, it was determined that [email protected]@Ag doped PVP nanofibers were successfully produced.

Keywords: Fe3O4, Humic Acid, Silver, Electrospinning, Nanofiber

[email protected]@Ag nanokompozitlerin hazırlanması, PVP ile nanolif üretimi ve karakterizasyonu

Aylin Yıldız1, Cumali Demir1, Derman Vatansever Bayramol2, Ahmet Özgür Ağırgan1
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Antalya

Manyetit (Fe3O4), Hümik Asit (HA) ve Gümüş (Ag) önemli özelliklere sahip malzemelerdir. Bu malzemelerin özelliklerini taşıyacak tek bir malzeme sentezlenmesi ve kullanılması bazı uygulama alanları için önemli ölçüde avantaj sağlayabilecektir. Bu çalışmada, sentezlenen [email protected]@Ag, %5, %7.5 ve %10 ağırlık oranlarında polivinilpirolidon (PVP) içerisine katkılandırılarak elektrospinning yöntemi ile nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen nanolifli yapıların yapısal özellikleri X-ışını Kırınımı (XRD) ile morfolojik özellikleri Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile spektroskopik ve termal karakterizasyonları da Fourier dönüşümü kızılötesi (FTIR) ve Termogravimetrik Analiz (TGA) ile incelenmiştir. Nanoliflere ait analiz sonuçları değerlendirildiğinde, [email protected]@Ag katkılı PVP nanoliflerin başarılı bir şekilde üretildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fe3O4, Hümik Asit, Gümüş, Elektroçekim, Nanolif

Aylin Yıldız, Cumali Demir, Derman Vatansever Bayramol, Ahmet Özgür Ağırgan. Preparation of [email protected]@Ag nanocomposites, production of nanofiber with PVP and its characterization. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 794-799

Corresponding Author: Derman Vatansever Bayramol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale