E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Tarihi Başdurak Camisinin deprem analizi
Earthquake analysis of Historical Basdurak Mosque
Pınar Usta, Özgür Bozdağ
doi: 10.5505/pajes.2020.31384  Sayfalar 244 - 250

3.
Tek serbestlik dereceli modellerde yer değiştirme talebinin TBDY-2018 uyumlu gerçek ivme kayıtları kullanılarak incelenmesi
The investigation of displacement demands of single degree of freedom models using real earthquake records compatible with TBEC-2018
Mehmet Palanci, Ahmet Demir, Ali Haydar Kayhan
doi: 10.5505/pajes.2020.47936  Sayfalar 251 - 263

4.
Taşıyıcı sistemi beton dolgulu kompozit kolonlar ve çelik kirişlerden oluşan çok katlı bir binanın tasarımı ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizi
Design and nonlinear time history analysis of a multi-story building with concrete filled composite columns and steel beams
Cüneyt Vatansever, Yunus Emre Şimşek
doi: 10.5505/pajes.2020.91043  Sayfalar 264 - 273

5.
Uzun ve kısa çelik lif takviyeli tam ölçekli kirişlerin aderans dayanımı
Bond strength of full-scale beams with blended short and long steel fiber
Kâzım Türk, Mahmut Başsürücü
doi: 10.5505/pajes.2020.34846  Sayfalar 274 - 280

6.
Sismik çarpışma olasılığı bulunan betonarme binalar için gerekli derz mesafesi
Required separation distance for reinforced concrete with seismic pounding potential
Muhammet Kamal, Mehmet İnel
doi: 10.5505/pajes.2020.23697  Sayfalar 281 - 290

7.
Yapı-zemin etkileşimi etkisine bağlı olarak çok katlı binalarda göreli kat ötelemesi oranının ve performans seviyesinin belirlenmesi
Estimation of interstory drift ratio and performance levels for the multistory buildings considering the effect of soil-structure interaction
Ayşe Elif Özsoy Özbay, Pelin Gündeş Bakır
doi: 10.5505/pajes.2020.26675  Sayfalar 291 - 303

8.
Sismik izolatörlerin betonarme konut binasının performansı üzerindeki etkileri
The effect of seismic isolation on performance of a residence building
Esra Özer, Mehmet İnel
doi: 10.5505/pajes.2020.36825  Sayfalar 304 - 312

9.
Bitümlü bağlayıcı ve agregaların arasındaki adezyon üzerine cocamide diethanolamide kimyasalının etkisi
Effect of cocamide diethanolamide chemical on adhesion between bituminous binder and aggregates
Öznur Karadağ, Mehmet Saltan
doi: 10.5505/pajes.2020.93797  Sayfalar 313 - 318

10.
TMA karışımlarında cam ve polipropilen elyaf kullanımının değerlendirilmesi
An evaluation of the usability of glass and polypropylene fibers in SMA mixtures
Burak Evirgen, Altan Cetin, Asena Karslıoğlu, Ahmet Tuncan
doi: 10.5505/pajes.2020.96165  Sayfalar 319 - 329

11.
Farklı tipteki balastsız üstyapı uygulamalarının balastlı bir üstyapı uygulaması ile ekonomik olarak karşılaştırılması: Durum çalışması; Yenibosna- Havalimanı metro hattı (İstanbul)
The economic comparison of the different type of ballast-less superstructures with a ballasted superstructure technic: A case study; Yenibosna- Airport metro line (Istanbul)
Hüseyin Köse, Zübeyde Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.55481  Sayfalar 330 - 342

12.
Yükseltilmiş yaya geçidinin lise çağındaki yayaların kabul edilebilir aralık seçimine etkisi
Effect of raised midblock crossing on the high school pedestirians' choice of acceptaple gap behavior
Mervegül Uysal, Yalçın Alver
doi: 10.5505/pajes.2020.15014  Sayfalar 343 - 349

13.
Sıfır atık konseptinde biyo-adsorban kullanımı: kristal violet'in Centaurea solstitialis ve Verbascum thapsus bitkileri üzerine adsorpsiyon çalışması
Utilizing of bio-adsorbent in zero waste concept: adsorption study of crystal violet onto the Centaurea solstitialis and Verbascum thapsus plants
Mutlu yalvaç, Hüdaverdi Arslan, Mohammed Saleh, Melis Gün, Muhammed Şahin Hekim
doi: 10.5505/pajes.2020.85282  Sayfalar 350 - 359

14.
Sentetik atıksulardan atık çay sorbentine Cu+2 biyosorpsiyonu: kinetikler, eşitlikler ve termodinamik
Biosorption of Cu2+ from synthetic wastewater by tea waste sorbent: kinetics, equilibrium and thermodynamics
Şükrü Aslan, Sayıter Yıldız, Mustafa Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.27374  Sayfalar 360 - 368

15.
Manyetit-hidroksiapatit nanokompoziti ile sulardan Zn(II) iyonlarının gideriminin incelenmesi
Removal of Zn (II) from water by magnetic hydroxyapatite nanocomposite
Yağmur Uysal, Ahmet Canbakış
doi: 10.5505/pajes.2020.94658  Sayfalar 369 - 378

16.
Nano-Yapılı katalizör kullanılarak mikrokirleticilerin giderilmesi
Micro-Pollutant degradation using nanostructured catalysts
Neval Baycan
doi: 10.5505/pajes.2020.66066  Sayfalar 379 - 384

17.
Kentsel katı atık bileşiminin tahmini için farklı eğri uydurma modellerinin değerlendirilmesi
Evaluation of different curve fitting models for prediction of municipal solid waste composition
Aysun Özkan, Kemal Özkan, Şahin Işık, Müfide Banar
doi: 10.5505/pajes.2020.08377  Sayfalar 385 - 393

18.
Grid araştırma yöntemi ile yerel ve bölgesel depremlerin konumlarının belirlenmesi
Determination of locations of local and regional earthquakes by grid search methods
Hüseyin Gökalp
doi: 10.5505/pajes.2020.69922  Sayfalar 394 - 410

19.
P- ve S-dalga hızları ile jeolojik birimlerin sökülebilirliği üzerine bir değerlendirme
An evaluation on rippability of geological units by seismic P and S-wave velocities
Hakan Karslı, Ali Erden Babacan, Mustafa Senkaya, Kenan Gelişli
doi: 10.5505/pajes.2020.35920  Sayfalar 411 - 420

20.
Böceli ve Kazanpınar karst kaynaklarının (Denizli) hidrojeolojik ve hidrokimyasal özellikleri
Hydrogeological and hydrochemical properties of Böceli and Kazanpınar karst springs (Denizli)
Ali Gokgoz, Yusuf Tabancalı
doi: 10.5505/pajes.2020.04378  Sayfalar 421 - 431

21.
Kumların sıvılaşmasında rölatif sıkılık ve kesme birim deformasyonu etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of the relative density and shear strain on liquefaction of sands
Turgay Beyaz, Kamil Kayabalı, Yetiş Bülent Sönmezer
doi: 10.5505/pajes.2020.53138  Sayfalar 432 - 441

22.
Farklı cihaz ve yöntemler ile belirlenen Shore sertlik değerlerinin karbonatlı kayaçların gevreklik değerlerinin tahmininde kullanılabilirliğinin incelenmesi
Investigation of the usability of Shore hardness values determined by different devices and methods to estimate the brittleness values of carbonated rocks
Deniz Akbay, Gokhan Ekincioglu, Rasit Altindag, Nazmi Sengun
doi: 10.5505/pajes.2020.52892  Sayfalar 442 - 449

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale