E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Deri lezyonlarının evrişimsel yapay sinir ağları ile sınıflandırılması
Classification of skin lesions using convolutional neural networks
Onur Bilginer, Burcu Tunga, Rüştü Murat Demirer
doi: 10.5505/pajes.2021.68700  Sayfalar 208 - 214

3.
X bant mikroşerit halka yama anten tasarımı ve besleme türlerine göre performanslarının değerlendirilmesi
X band microstrip ring patch antenna design and performance evaluation according to feeding types
Melih Hacımehmet
doi: 10.5505/pajes.2021.30632  Sayfalar 215 - 221

4.
Elektrikli araç şarj istasyonu entegre edilen mevcut bir elektrik tesisatındaki revizyon ihtiyacının Simaris ortamında incelenmesi
Investigation of the revision requirement of an existing electrical installation integrated with electric vehicle charging station in Simaris software
Engin Çetin
doi: 10.5505/pajes.2021.85550  Sayfalar 222 - 233

5.
Otonom fotovoltaik panel yüzey temizleme robotu geliştirilmesi ve temizleme aralığının enerji verimliliği üzerine analizi
Development of autonomous photovoltaic panel surface cleaning robot and analyzing of cleaning interval on energy efficiency
Bilal Karaman, Sezai Taşkın
doi: 10.5505/pajes.2021.45014  Sayfalar 234 - 239

6.
Yarı empedans kaynaklı bir inverterin tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Design and implementation of a Quasi-Z-Source inverter
Mustafa Sacid Endiz, Ramazan Akkaya
doi: 10.5505/pajes.2021.04976  Sayfalar 240 - 247

7.
Fraksiyonel dereceli FitzHugh-Nagumo nöron modelinin devre sentezi için alternatif bir yaklaşım
An alternative approach for the circuit synthesis of the fractional-order FitzHugh-Nagumo neuron model
Nimet Korkmaz, İbrahim Ethem Saçu
doi: 10.5505/pajes.2021.09382  Sayfalar 248 - 254

8.
İnsana ait protein fonksiyonlarının protein haritalama teknikleri ve derin öğrenme modeli ile tahmin edilmesi
Prediction of human protein functions with protein mapping techniques and deep learning model
Talha Burak Alakuş, İbrahim Türkoğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.51261  Sayfalar 255 - 265

9.
Dağıtık veritabanı sistemlerinde çok seviyeli güvenlik modeli
Multi-level security model in distributed database systems
Çiğdem Bakır, Mehmet Güçlü
doi: 10.5505/pajes.2021.69947  Sayfalar 266 - 276

10.
3 Boyutlu nesneleri kullanarak imgelerden poz kestirimi
Direct pose estimation from RGB images using 3D objects
Muhammet Ali Dede, Yakup Genç
doi: 10.5505/pajes.2021.08566  Sayfalar 277 - 285

11.
ROI görüntülerinde derin inanç ağları kullanarak göğüs kanseri teşhisi
Breast cancer diagnosis using deep belief networks on ROI images
Gökhan Altan
doi: 10.5505/pajes.2021.38668  Sayfalar 286 - 291

12.
Epilepsi ile ilgili GWAS veri kümesinde alt ağ arama programlarının değerlendirmesi
Evaluation of Sub-Network search programs in epilepsy-related GWAS dataset
Beyhan Adanur Dedeturk, Burcu Bakir Gungor
doi: 10.5505/pajes.2021.56424  Sayfalar 292 - 298

13.
Veri analizinde veri ön işleme teknikleri üzerine kapsamlı bir inceleme
A comprehensive review on data preprocessing techniques in data analysis
Volkan Çetin, Oktay Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2021.62687  Sayfalar 299 - 312

14.
Evrimsel algoritmalar için yeni bir meta-iyileştirici: bipolar eşleşme eğilimi
A novel meta-optimizer for evolutionary algorithms: bipolar mating tendency
Mashar Cenk Gençal, Mustafa Oral
doi: 10.5505/pajes.2021.29165  Sayfalar 313 - 323

15.
Regulating watermarking semi-authentication of multimedia audio via counting-based secret sharing
Adnan Gutub
doi: 10.5505/pajes.2021.54837  Sayfalar 324 - 332

16.
Mahalanobis uzaklığı tabanlı aykırı değer bulma ve ReliefF öznitelik seçimine dayalı bir makine öğrenmesi yaklaşımı ile akıllı telefon verileri üzerinden stres tespiti
Stress detection on smartphone data with a machine learning approach based on Mahalanobis distance-based outlier finding and ReliefF feature selection
Ensar Arif Sağbaş, Serdar Korukoğlu, Serkan Ballı
doi: 10.5505/pajes.2021.88724  Sayfalar 333 - 345

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale