E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
24-bit renkli imge içine 24-bit renkli imge gizleyen yüksek kapasiteli düşük bozulumlu tersinir kayıplı yeni bir veri gizleme yöntemi (YKKG)
A new data hiding method with high capacity, low distortion, and reversible loss that hides 24-bit color image into 24-bit color image (YKKG)
Ali Durdu
doi: 10.5505/pajes.2020.50215  Sayfalar 96 - 113

3.
Tartarus örneklerinin zorluklarının tahminlenmesi
Estimating the difficulty of Tartarus instances
Kaya Oğuz
doi: 10.5505/pajes.2020.00515  Sayfalar 114 - 121

4.
Aort kapakçığının çok-kesitli bilgisayarlı tomografi görüntülerinden model-bağımsız otomatik bölütlenmesi
Model-free automatic segmentation of the aortic valve in multislice computed tomography images
Devrim Ünay, İbrahim Harmankaya, İlkay Öksüz, Rahmi Çubuk, Levent Çelik, Kamuran Kadipaşaoğlu
doi: 10.5505/pajes.2020.26817  Sayfalar 122 - 128

5.
EEG sinyallerinden bakılan görselin üretilmesi
Generating the image viewed from EEG signals
Gaffari Çelik, Muhammed Fatih Talu
doi: 10.5505/pajes.2020.76399  Sayfalar 129 - 138

6.
Eşanlatım tespitinde eminlik faktörü modeli
Certainty factor model in paraphrase detection
Senem Kumova Metin, Bahar Karaoğlan, Tarık Kışla, Katira Soleymanzadeh
doi: 10.5505/pajes.2020.75350  Sayfalar 139 - 150

7.
Derin öğrenme yöntemleri ve kelime yerleştirme modelleri kullanılarak Parkinson hastalığının duygu analiziyle değerlendirilmesi
The evaluation of Parkinson's disease with sentiment analysis using deep learning methods and word embedding models
Feyza Cevik, Zeynep Hilal Kilimci
doi: 10.5505/pajes.2020.74429  Sayfalar 151 - 161

8.
Yapay bağışıklık sistemi ve veri madenciliği yöntemlerini kullanarak tedarikçi değerlendirmede gösterge paneli uygulama modeli
Dashboard application model in supplier evaluation by using artificial immune system and data mining methods
Yüksel Yurtay, Murat Ayanoğlu
doi: 10.5505/pajes.2020.54522  Sayfalar 162 - 172

9.
Enerji hasadı yapan düğümlerin bulunduğu telsiz duyarga ağlarının yaşam süresini arttıran yeniden oluşturulabilen bir dağıtık bağlı baskın küme algoritması
A new reconstructable distributed connected dominating set algorithm for extending the lifetime of wireless sensor networks including energy harvester nodes
Elif Haytaoğlu, Ömer Güleç, Mustafa Tosun
doi: 10.5505/pajes.2020.83030  Sayfalar 173 - 186

10.
Olası İstanbul depreminin hasarlarının gözlenmesi için İHA rotalama probleminin bir genetik algoritma ile eniyilenmesi
The optimization of UAV routing problem with a genetic algorithm to observe the damages of possible Istanbul earthquake
Muhammed Halat, Omer Ozkan
doi: 10.5505/pajes.2020.75725  Sayfalar 187 - 198

11.
Güç sisteminde meta-sezgisel algoritmalarla güç kaybı ve gerilim kararlılığı optimizasyonu
Power loss and voltage stability optimization with meta-heuristic algorithms in power system
Serkan İşcan, Orhan Kaplan, Gürcan Lokman
doi: 10.5505/pajes.2020.84152  Sayfalar 199 - 209

12.
Asenkron motorun stator q-eksen gerilimini kullanan alan yönlendirmeli vektör kontrollü gerilim sensörü kullanmadan sensörsüz hız tahmini
Stator q-axis voltage error based sensorless speed estimation of field oriented vector controlled induction motor without using voltage transducer
Sadık Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2020.68252  Sayfalar 210 - 219

13.
İHA ağları için uyarlanabilir, dengeli ve enerji verimli kümeleme mekanizması
An adaptive, balanced and energy efficient clustering mechanism for UAV networks
Sedat Görmüş, Harun Emre Kıran
doi: 10.5505/pajes.2020.53059  Sayfalar 220 - 228

14.
Çoklu banda sahip mikroşerit antenlerde boyut optimizasyonunun derin öğrenme yöntemleri ile gerçekleştirilmesi
Dimension optimization of multi-band microstrip antennas using deep learning methods
Umut Özkaya, Levent Seyfi, Şaban Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.23471  Sayfalar 229 - 233

15.
Yeni bir Julia tabanlı sistem tanımlama dili ve benzetim ortamı: JuSDL
A novel Julia based system description language and simulation environment: JuSDL
Zekeriya Sarı, Serkan Günel
doi: 10.5505/pajes.2020.03591  Sayfalar 234 - 243

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale