E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 27 (5)
Cilt: 27  Sayı: 5 - 2021
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Çok robotlu görev atama probleminde merkezi Q-öğrenme kullanmak için etkili bir yöntem
An effective method to use centralized Q-learning in multi-robot task allocation
Hatice Hilal Ezercan Kayır
doi: 10.5505/pajes.2021.90490  Sayfalar 579 - 588

3.
Sınır zekâ ve zihinsel yetersizliği olan çocuklarda WISC-R profillerinin makine öğrenme algoritmaları ile incelenmesi
The investigation of WISC-R profiles in children with border intelligence and intellectual disability with machine learning algorithms
Sinan Altun, Ahmet Alkan, Hatice Altun
doi: 10.5505/pajes.2020.53077  Sayfalar 589 - 596

4.
Yük hücresi temelli Segway’in PID kontrolör kullanarak gerçek zamanlı kontrolü
Real-time control of load cell based segway using PID controller
Muhammed Mustafa Kelek, Yuksel Oguz, Ugur Fidan, Tolga Özer
doi: 10.5505/pajes.2021.72708  Sayfalar 597 - 603

5.
Hücresel kullanıcı ile eşzamanlı kanal paylaşan cihaz-cihaz haberleşmesi için kanal paylaşımı ve zamanlaması
Resource sharing and scheduling in device-to-device communication underlying cellular network
Bilge Kartal Çetin, Nuno K. Pratas
doi: 10.5505/pajes.2021.71597  Sayfalar 604 - 609

6.
Manifold bozulması ile imge kalitesi değerlendirme
Image quality assessment based on manifold distortion
Mehmet Türkan
doi: 10.5505/pajes.2020.69158  Sayfalar 610 - 617

7.
Derin öğrenmeye dayalı görünür yakın kızılötesi kamera kullanılarak buğday sınıflandırması
Wheat kernels classification using visible-near infrared camera based on deep learning
Kemal Özkan, Erol Seke, Şahin Işık
doi: 10.5505/pajes.2020.80774  Sayfalar 618 - 626

8.
Hemşirelik eğitiminde teknoloji: Artırılmış gerçeklik
Technology in nursing education: Augmented reality
Emine Pınar Martlı, Nigar Ünlüsoy Dinçer
doi: 10.5505/pajes.2020.38228  Sayfalar 627 - 637

9.
Konvolüsyonel yapay sinir ağları ve öğrenme transferi ile bitki tanıma
Plant identification with convolutional neural networks and transfer learning
Tolga Karahan, Vasif Nabiyev
doi: 10.5505/pajes.2020.84042  Sayfalar 638 - 645

10.
Düşük maliyetli EEG başlıklarının kullanıcı deneyimi değerlendirmesi
User experience evaluation of low cost EEG headsets
Kübra Erat, Pınar Onay Durdu
doi: 10.5505/pajes.2021.78910  Sayfalar 646 - 659

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale