E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 27 (7)
Cilt: 27  Sayı: 7 - 2021
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Bi-Streç denim kumaşlarda buruşma özellikleri
Wrinkling properties of Bi-Stretch denim fabrics
Gülbin Fidan, Yasemin Korkmaz, Hatice Kübra Kaynak
doi: 10.5505/pajes.2020.74044  Sayfalar 781 - 787

3.
Elektrolif çekim yöntemi ile β-arbutin içeren nanolifli tekstil yüzeyi üretimi
Production of nanofiber textile surfaces with β-arbutin via electrospinning method
Gamze D. Tetik, Ejebay Jumageldiyeva, Ayşe Ebru Tayyar
doi: 10.5505/pajes.2021.98223  Sayfalar 788 - 793

4.
[email protected]@Ag nanokompozitlerin hazırlanması, PVP ile nanolif üretimi ve karakterizasyonu
Preparation of [email protected]@Ag nanocomposites, production of nanofiber with PVP and its characterization
Aylin Yıldız, Cumali Demir, Derman Vatansever Bayramol, Ahmet Özgür Ağırgan
doi: 10.5505/pajes.2021.00225  Sayfalar 794 - 799

5.
Kekik oleoresini katılan domates çorbasında B. coagulans bakterisinin ısıl direncinin incelenmesi
Investigating the thermal resistance of B. coagulans in the thyme oleoresin added tomato soup
Ahsen Rayman Ergün, Taner Baysal, Dilber Çağlar, Hilal Tüfenk, Bekir Batmaz
doi: 10.5505/pajes.2020.47717  Sayfalar 800 - 806

6.
Otoklavlama-Retrogradasyon yöntemi uygulanarak pirinç nişastasından elde edilen enzime dirençli nişastanın ekmek hamuru reolojisi ve ekmeğin bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi
Effects of enzyme-resistant starch obtained from rice starch by autoclaving-retrogradation method on the rheology of bread dough and some chemical properties of bread
Ayşe Demirekin, Hülya Gül
doi: 10.5505/pajes.2020.25738  Sayfalar 807 - 812

7.
Dondurularak kurutulmuş meyve tozlarının keklerin bazı fizikokimyasal özellikleri üzerine etkisi
The effect of freeze dried fruit powders on some of the physicochemical properties of the layer cake
Kadriye Ergün Altay, Gülşah Çalışkan Koç, Safiye Nur Dirim
doi: 10.5505/pajes.2020.83883  Sayfalar 813 - 819

8.
Tarhun ilavesinin sucuğun uçucu bileşen profiline ve bazı kalite parametrelerine etkisi
Effect of tarragon addition on volatile compound profile and some quality paramaters of sucuk
Aybike Kamiloğlu, Tuğba Elbir, Kübra Çinar Topçu
doi: 10.5505/pajes.2021.37236  Sayfalar 820 - 825

9.
Sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve ıtır (Perlargonium graveolens) bitkisi ekstraktlarının incelenmesi ve hazır bitki çayı olarak kullanımının araştırılması
Investigation of herbal extracts from St John’s wort (Hypericum perforatum) and geranium (Perlargonium graveolens) and their usage as instant herbal tea
Merve Sılanur Yılmaz, Kübra Köşker, Hicran Arslan, Fatoş Altunkara, Serap Eraslan, Özge Şakıyan
doi: 10.5505/pajes.2021.40403  Sayfalar 826 - 834

10.
Keçi sütünden üretilen peynirlerin yağ asidi bileşimi ve konjuge linoleik asit içerikleri
Fatty acid composition and conjugated linoleic acid content of cheeses produced with goat milk
Oğuz Gürsoy, Rabia Fakı, Kübra Kocatürk, Gamze Esgin, Yusuf Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2021.05995  Sayfalar 835 - 841

11.
Kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere nanopartikül katkılı doku iskelelerinin geliştirilmesi
Development of tissue scaffolds with nanoparticles for bone tissue engineering applications
Zeynep Püren Akgüner, Ayça Bal Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2020.63933  Sayfalar 842 - 850

12.
Potasyum iyonunun tayini için PVC membran potansiyometrik sensör geliştirilmesi ve uygulamaları
Development of PVC membrane potentiometric sensor for the determination of potassium ion and its applications
Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Meliha Burcu Gürdere, Alper Çetin
doi: 10.5505/pajes.2020.27982  Sayfalar 851 - 855

13.
Niğde (Ulukışla) kompleks Pb-Zn cevherinin optimum flotasyon şartlarının belirlenmesi
Determination of optimum flotation conditions in Niğde (Ulukışla) complex Pb-Zn ore
Tevfik Ağaçayak, Nur Benan Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2020.79749  Sayfalar 856 - 862

14.
Meyve kabuğu atıklarından pektin ekstraksiyonu ve karakterizasyonu
Extraction and characterization of pectin from waste of fruit peels
Emine Şen, Semanur Özdemir, Erdal Uğuzdoğan
doi: 10.5505/pajes.2021.91033  Sayfalar 863 - 872

15.
Sulu çözeltilerden Cd(II) iyonlarının adsorpsiyonunda kağıt fabrikası çamur atığının karbonizasyonu ile elde edilen karbonun kullanımı
The use of carbon obtained by carbonization of paper mill sludge waste in the adsorption of Cd(II) ions from aqueous solutions
Çiğdem Er Çalışkan, Harun Çiftçi
doi: 10.5505/pajes.2021.63822  Sayfalar 873 - 881

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale