E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of drilling Al/B4C composites with carbide drills [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(4): 259-266 | DOI: 10.5505/pajes.2015.02693

Evaluation of drilling Al/B4C composites with carbide drills

Ali Rıza Motorcu, Ergün Ekici
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty Of Engineering, Department Of Industrial Engineering

In this study, cutting forces and torque was evaluated through Taguchi Method (TM) in the drilling of the high density B4C particle reinforced composites, which were produced through powder metallurgy-hot pressing method, with coated and uncoated carbide drills. Cutting speed (18, 25 and 35 m/min), feed rate (0.08, 0.112 and 0.16 mm/rev), coating properties (coated and uncoated) and the amounts of particle reinforcement (5%, 10% and 15% B4C) were used as the control factors. It was observed that the increased feed rate and particle reinforcement increased the axial force and torque, and decreased the cutting speed. The uncoated drills had a better performance than the coated drills. The amount of B4C reinforcement was observed to be the most effective parameter on the axial force and torque with the contribution ratios of 96.6% and 49.1%, respectively. Moreover, the correlation coefficients (R2) of the first order predictive equations developed for the axial force and torque were calculated as 0.895 and 0.854, respectively.

Keywords: Al/B4C composite, Axial force, Torque, Taguchi method

Al/B4C kompozitlerin karbür matkaplarla delinmesinin değerlendirilmesi

Ali Rıza Motorcu, Ergün Ekici
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada, toz metalurjisi-sıcak presleme yöntemiyle üretilen yüksek yoğunluklu B4C parçacık takviyeli kompozitlerin kaplamalı ve kaplamasız karbür matkaplarla delinmesinde kesme kuvvetleri ve tork değerleri Taguchi metodu (TM) yardımıyla optimize edilmiştir. Kontrol faktörleri olarak kesme hızı (18, 25 ve 35 m/dk), ilerleme miktarı (0.08, 0.112 ve 0.16 mm/dev), kaplama özellikleri (kaplamalı ve kaplamasız) ve parçacık takviye miktarı (%5, %10 ve %15 B4C) kullanılmıştır. Artan ilerleme miktarı ve parçacık takviyesinin eksenel kuvvet ve torku arttırdığı, kesme hızını ise düşürdüğü görülmüştür. Kaplamasız matkaplar, kaplamalı matkaplara kıyasla daha iyi performans sergilemiştir. B4C takviye miktarının sırasıyla %96.6 ve %49.1 katkı oranları ile eksenel kuvvet ve tork üzerinde en etkili parametre olduğu görülmüştür. Ayrıca, eksenel kuvvet ve tork için geliştirilen birinci dereceden tahmini denklemlerin korelasyon katsayıları (R2) sırasıyla 0.895 ve 0.854 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Al/B4C kompozit, Eksenel kuvvet, Tork, Taguchi metodu

Ali Rıza Motorcu, Ergün Ekici. Evaluation of drilling Al/B4C composites with carbide drills. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(4): 259-266

Corresponding Author: Ergün Ekici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale