E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls with particle swarm optimization [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(3): 129-135 | DOI: 10.5505/pajes.2015.22590

Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls with particle swarm optimization

Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
Pamukkale University, Faculty Of Engineering, Department Of Civil Engineering

In this study, a Particle Swarm Optimization (PSO) based algorithm is used for optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls. Besides vertical loads, both active and static lateral ground pressures are considered for design. Reinforced concrete design rules defined in TS-500 and checking procedures about sliding, overturning and bearing capacity failures defined in TS-7994 are taken into account as constraints of the optimization problem. In order to evaluate the relationship between optimum design results and values of PSO solution parameters, a sensitivity analysis is performed. Results show that, PSO based solution algorithm may be used as an efficient tool for optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls by satisfying all considered constraints.

Keywords: Cantilever retaining wall, Particle swarm optimization, Optimum design

Betonarme konsol istinat duvarlarının parçacık sürü optimizasyonu ile optimum tasarımı

Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada, betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımı için Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) tabanlı bir algoritma kullanılmıştır. Tasarımda düşey yüklerle beraber statik yatay zemin itkileri de dikkate alınmıştır. TS-500’de yer alan betonarme tasarımı ile ilgili koşullar ve TS-7994’te yer alan kayma, devrilme ve taşıma gücü kontrolleri ile ilgili koşullar, optimizasyon probleminin kısıtları olarak ele alınmıştır. Tasarım sonuçlarının PSO çözüm parametrelerine duyarlılığını araştırmak amacıyla bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar PSO tabanlı çözüm algoritmasının, betonarme konsol istinat duvarlarının dikkate alınan kısıtlar sağlanacak şekilde optimum tasarımında etkili bir araç olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Konsol istinat duvarı, Parçacık sürü optimizasyonu, Optimum tasarım

Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir. Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls with particle swarm optimization. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(3): 129-135

Corresponding Author: Ali Haydar Kayhan, Türkiye
LookUs & Online Makale