E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Team planning under an electricity failure for a GSM operator [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 473-480 | DOI: 10.5505/pajes.2018.22804

Team planning under an electricity failure for a GSM operator

Fadime Üney yüksektepe, Kübra Çakır, Nur Yılmaz, Meltem Bayrak
İstanbul Kültür University, Department of Industrial Engineering

Base stations are very important for all GSM operators. Efficient base stations prevent income loss while bringing prestige to the company. This study deals with the problem of transportation planning of portable generators during electricity failure for a leading Turkish GSM operator. There are often electricity failures in a particular area of Mersin which cause not only customer complaints but also income loss for the company. After an electricity failure, a battery steps in for that station. However, the lifetime of battery is limited and sometimes not enough during the failure. In that case, a fixed generator could step in to give service properly. Unfortunately, because of the high cost of fixed generators, not all base stations have a fixed generator. Therefore, the company tries to interfere this problem by using limited number of portable generators. Field operation teams transport and set up these portable generators to the sites with electricity failure before the battery dies. The problem is to schedule the transportation of portable generators to the base stations with electricity failure. In this study, composite dispatching rule, one of the scheduling algorithms, is used to solve this planning problem effectively. An Excel based decision support system has been developed for field operation team. Whenever a failure occurs, after inputting necessary information to the Excel, transportation schedule for each team could be easily obtained by the company experts.

Keywords: Scheduling, Telecommunication, Team Planning

Bir GSM operatörü için elektrik kesintisi durumunda ekip planlanma

Fadime Üney yüksektepe, Kübra Çakır, Nur Yılmaz, Meltem Bayrak
İstanbul Kültür Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Tüm telekomünikasyon operatörleri için baz istasyonları önemli bir yer teşkil etmektedir. Verimli çalışan baz istasyonları gelir kaybının önüne geçmekte olup şirkete prestij kazandırmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’nin önde gelen GSM operatörlerinden birinin elektrik kesintisi durumunda taşınabilir jenaratörlerin baz istasyonlarına dağıtımının planlaması ile ilgilenmektedir. Mersin’in belirli bir bölgesinde sık sık meydana gelen elektrik kesintileri müşteri şikayetlerinin yanı sıra firma için gelir kaybına neden olmaktadır. Elektrik kesintisi yaşandıktan sonra, o baz istasyonu için akü devreye girmektedir. Fakat akünün ömrü fazla uzun değildir ve bazen kesinti süresince yeterli olmamaktadır. Akü bittikten sonra baz istasyonunun çalışabilmesi için sabit jeneratörün devreye girmesi beklenmektedir. Öte yandan, sabit jeneratörlerin maliyetleri yüksek olduğundan her baz istasyonu bu jeneratöre sahip değildir. Bu nedenle firma sınırlı sayıdaki taşınabilir jeneratörleri kullanarak duruma müdahale etmeye çalışmaktadır. Bölge operasyon takımları, elektrik kesintisi olduğunda kesintiden etkilenen baz istasyonlarına akünün bitmesinden önce taşınabilir jeneratörleri ulaştırmalı ve kurulumu yapmalıdır. Ele alınan problem, taşınabilir jeneratörleri elektrik kesintinin olduğu baz istasyonlarına dağıtımının çizelgelenmesidir. Bu çalışmada önerilen problemi etkin bir şekilde çözmek için ‘Bileşik Dağıtım Kuralı’ adı verilen çizelgeleme algoritması uygulanmıştır. Bölge operasyon ekibi için en uygun planı gösteren bir Excel tabanlı karar destek sistemi geliştirilmiştir. Kesinti ne zaman yaşanırsa, gerekli bilgiler Excel'e girildikten sonra, şirket uzmanları tarafından her takım için dağıtım çizelgesi kolaylıkla elde edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çizelgeleme, Telekomünikasyon, Ekip Planlama

Fadime Üney yüksektepe, Kübra Çakır, Nur Yılmaz, Meltem Bayrak. Team planning under an electricity failure for a GSM operator. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 473-480

Corresponding Author: Fadime Üney yüksektepe, Türkiye
LookUs & Online Makale