E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Experimental Investigation of The Effect of Front Cover on Energy Consumption and Energy Level in Built-In House Oven [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 403-409 | DOI: 10.5505/pajes.2018.23922

Experimental Investigation of The Effect of Front Cover on Energy Consumption and Energy Level in Built-In House Oven

Özge Altun1, Şule Yıldız2, Tuba Anık3
1Eskisehir Osmangazi University, Engineering and Architecture Faculty, Mechanical Engineering Department, Eskisehir
2British Americam Tobacco, Samsun
3Candy Hoover, Doruk Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Eskisehir

Nowadays, increase in the need of energy and decrease of energy sources have directed the researchers to make them develop devices which have high energy level and low energy consumption. Especially increasing the energy level of electrical households which are commonly used play big role on decreasing energy consumption. In this study, increasing of energy level of built-in house oven has been aimed using radiation effect of aluminum layer. During experiments front glass of oven has been covered by aluminum layer and the experiments have been carried out open a window to layer on front glass. The oven energy level has been determined by calculating central temperature of oven, time to reach desired temperature, working function of oven, decreasing of hipor brick used in experiments during that obtained after experiments that have been carried out at room temperature. As a result of analyses when the oven temperature reached required temperature in condition of aluminum layer usage, the energy level reached the top level of A and got closed to A+ which is higher level.

Keywords: Built-in house oven, Central temperature of oven, Heat and mass transfer, Energy consumption

Ankastre Ev Tipi Fırınlarda Fırın Kapağının Enerji Tüketimi ve Enerji Seviyesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Özge Altun1, Şule Yıldız2, Tuba Anık3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
2British Americam Tobacco, Samsun
3Candy Hoover, Doruk Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Eskişehir

Günümüzde, enerji ihtiyacındaki artış ve enerji kaynaklarındaki azalmalar, araştırmacıları enerji seviyeleri yüksek, enerji tüketim değerleri düşük cihazların geliştirilmesine yönlendirmiştir. Özellikle yaygın olarak kullanılan elektrikli ev aletlerinde enerji seviyelerinin yükseltilmesi, enerji tüketim değerlerini düşürmede büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada, fırın ön camının iç yüzeyine alüminyum tabaka uygulaması yapılarak ankastre ev fırınlarının enerji seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Çalışma esnasında, fırın ön camı alüminyum tabaka ile kaplanmış ve tabakaya bir pencere açılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Oda sıcaklığında gerçekleştirilen deneyler sonrasında, elde edilen fırın merkez sıcaklığı, istenilen sıcaklığa ulaşma süresi, fırın çalışma fonksiyonu, deneylerde kullanılan hipor tuğlanın deney süresince ağırlığındaki azalma değerleri kullanılarak yapılan hesaplamalarda fırın enerji seviyesi belirlenmiştir. Analizler sonucunda, tabakanın kullanıldığı durumlarda fırın gerekli sıcaklığa ulaştığı zaman enerjinin, A seviyesinin en yüksek değerlerine ulaştığı ve bir üst seviye olan A+ seviyesine yaklaştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankastre ev fırını, Fırın merkez sıcaklığı, Isı ve kütle geçişi, Enerji tüketimi

Özge Altun, Şule Yıldız, Tuba Anık. Experimental Investigation of The Effect of Front Cover on Energy Consumption and Energy Level in Built-In House Oven. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 403-409

Corresponding Author: Özge Altun, Türkiye
LookUs & Online Makale