E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Investigation of usability of basalt aggregate obtained from different region as base and sub-base material [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 346-353 | DOI: 10.5505/pajes.2021.26529

Investigation of usability of basalt aggregate obtained from different region as base and sub-base material

Mehmet Saltan1, Alev Akıllı El2
1Department Of Civil Engineering, Süleyman Demirel University, İstanbul, Turkey
2Departman Of Technical Vocational School Of Higher Education, Bitlis Eren University, Bitlis

In this study, the usability of the dark grey colored basalt aggregate of volcanic origin, which is widely used in our country in recent years and has many reserves on earth, has been investigated. Sedimentary limestone sample was also obtained from the same regions to compare with basalt aggregates. Sieve analysis, frost resistance analysis with Sodium Sulfate, disintegration by impact experiment, specific gravity and water absorption value analysis in aggregates, analysis of compact and loose unit weight values, and Micro-Deval experiment were performed on both basalt and limestone aggregates collected from three different regions. In addition, the Proctor experiment was conducted to determine the relationship between the moisture and density of compacted soil in the formed sample mixes. As a result of the study, it is determined that the different aggregates taken from three different provinces possess the physical and mechanical properties to be used in the base and subbase layers of road construction, and they were in line with standards. It has been determined that the basalt aggregate collected from these regions is superior to the limestone aggregate, and when it is examined in terms of its physical and mechanical properties, it will help roads last longer.

Keywords: Basalt, Aggregate, Subbase, Base

Farklı bölgelerden temin edilen bazalt agregasının temel ve alttemel malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

Mehmet Saltan1, Alev Akıllı El2
1Süleyman Demirel Üni̇versi̇tesi̇ Mühendislik Fakültesi, Ulaştırma Ana Bilim Dalı, Isparta
2Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Bitlis

Bu çalışmada ülkemizde son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve yeryüzünde rezervine sık rastlanan gri-siyah renkli volkanik kökenli bazalt agregasının yol malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bazalt agregaları ile kıyaslama açısından aynı bölgelerden sedimanter kökenli kalker numunesi de temin edilmiştir. Üç farklı bölgeden temin edilen hem bazalt hem de kalker agregası üzerinde elek analizi, Sodyum Sülfat ile dona karşı dayanıklılık, darbe ile parçalanma, agregalarda özgül ağırlık ve su emme değerleri, sıkışık ve gevşek birim ağırlık değerleri ve Mikro-Deval deneyleri yapılmıştır. Ayrıca oluşturulan numune karışımlarının sıkıştırılmış toprakta nem ve yoğunluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Proktor deneyi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda üç farklı ilden alınan farklı kökenli agregaların yol inşaatında temel ve alttemel tabakalarında kullanılmak üzere standartlarda belirttiği gibi fiziksel ve mekaniksel özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir. Bölgelerden temin edilen bazalt agregasının kalker agregasından daha üstün olduğu ve fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından incelendiğinde yolun ömrünün uzamasında katkı sağlayacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bazalt, Agrega, Alttemel, Temel

Mehmet Saltan, Alev Akıllı El. Investigation of usability of basalt aggregate obtained from different region as base and sub-base material. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 346-353

Corresponding Author: Alev Akıllı El, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale