E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Availability of Topex V28.1 Gravity Data across the Continent Excluding Seas. A case study, Western Anatolia Example [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Ahead of Print: PAJES-32654 | DOI: 10.5505/pajes.2020.32654

Availability of Topex V28.1 Gravity Data across the Continent Excluding Seas. A case study, Western Anatolia Example

Tolga Gönenç
Dokuz Eylül University Engineering Faculty, Department of Geophysical Engineering.

Satellite data are very important, where In-situ methods can not be applicable. Especially the gravity data are very important for investigating the buried structures and changes of medias along side laterally. Nowadays, many global satellite models are used for solving like these problems. The Topex V28.1 data set has a much more frequent sampling interval than other models. However, the Topex data set obtained in general application are free air anomaly values. For this reason, researchers do not prefer Topex dataset for evaluating.
In this study the target is using of topex data set, which have a much more frequent sampling interval, to obtain Bouguer gravity values. This calculated new Bouguer gravity results were compared with the results of the EGM08 and WGM2012 models to check coherence. The depth values which calculated by using power spectrum method were investigated then findings has been compared with the result of the horizontal derivatives and finally findings of the general tectonic of the western Anatolian which obtained by using 3-D Euler depth solutions were discussed

Keywords: Satellite gravity data, Topex, Power spectrum, Western Anatolia, Euler

Topex V28.1 Gravite Verilerinin Denizler Hariç Ana Kara Genelinde Kullanılabilirliği; Batı Anadolu Örneği

Tolga Gönenç
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Yerbilimlerinde yerinde ölçümün mümkün olmadığı yerlerde uydu verileri çok önemli araçlardır. Özellikle gravite verileri gömülü yapıların, yanal yönlü ortam değişikliklerinin tespitinde önemli Jeofiziksel yöntemlerdendir. Günümüzde birçok küresel uydu modelleri benzer problemlerin çözülmesinde kullanılmaktadır. Topex V28.1 veri seti diğer modellere göre çok daha sık örnekleme aralığına sahiptir. Fakat genel uygulamada elde edilen veri seti serbest hava anomali değerleridir. Bu nedenle uygulamacılar kara verilerinin değerlendirmesinde bu veri setini tercih etmemektedirler.
Bu çalışmada örnekleme aralığının daha sık olması nedeniyle Topex V28.1 veri setinden Bouguer Gravite Anomali değerlerinin hesaplanması hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar EGM08 ve WGM 2012 sonuçları ile karşılaştırılmış uyumları denetlenmiştir. Güç spektrumu yöntemi ile hesaplanan derinlikler irdelenmiş, yanal yönlü türev sonuçları ile karşılaştırıldıktan sonra 3 Boyutlu (3-B) Euler derinlik uygulaması ile Batı Anadolu genel tektonik yapısı içinde sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uydu Gravite Verileri, Topex, Güç Spektrumu, Batı Anadolu, EulerCorresponding Author: Tolga Gönenç, Türkiye
LookUs & Online Makale