E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Automobile sheet metal part production with incremental sheet forming [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 8-16 | DOI: 10.5505/pajes.2015.37980

Automobile sheet metal part production with incremental sheet forming

İsmail Durgun, Ali Sakin
Tofaş A.Ş. R&D, Bursa, Turkey

Nowadays, effect of global warming is increasing drastically so it leads to increased interest on energy efficiency and sustainable production methods. As a result of adverse conditions, national and international project platforms, OEMs (Original Equipment Manufacturers), SMEs (Small and Mid-size Manufacturers) perform many studies or improve existing methodologies in scope of advanced manufacturing techniques. In this study, advanced manufacturing and sustainable production method "Incremental Sheet Metal Forming (ISF)" was used for sheet metal forming process. A vehicle fender was manufactured with or without die by using different toolpath strategies and die sets. At the end of the study, Results have been investigated under the influence of method and parameters used.

Keywords: Template incremental sheet metal, Metal forming

Artımlı sac şekillendirme tekniği ile otomobil sac parça üretimi

İsmail Durgun, Ali Sakin
Tofaş A.Ş. Ar-Ge, Bursa, Türkiye

Günümüzde küresel problemlerin etkisini hissedilir derecede arttırması, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu olumsuz şartların sonucu olarak, ulusal veya uluslararası proje platformları, üretici firmalar ileri üretim teknikleri kapsamında birçok çalışma yapmakta veya mevcut çalışmaların iyileştirilmesi konusunda çaba sarf etmektedirler. Bu çalışma da son zamanlarda yerini ileri üretim teknikleri kapsamında sürdürülebilir üretim yöntemi olarak bilinen Artımlı Sac Şekillendirme (ASŞ) metodu kullanılarak sac parça üretimi gerçekleştirilmiştir. Uygulama olarak araç çamurluk sacı farklı takım yolları ve kalıp setleri kullanılarak, kalıplı, kalıpsız olarak şekillendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda operasyonda kullanılan yöntem ve parametreler birlikte ele alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Artımsal sac şekillendirme, Metal şekillendirme

İsmail Durgun, Ali Sakin. Automobile sheet metal part production with incremental sheet forming. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 8-16

Corresponding Author: İsmail Durgun, Türkiye
LookUs & Online Makale