E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Development and Implementation of a Methodology for Reverse Engineering Design of Francis Turbine Runners [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 430-439 | DOI: 10.5505/pajes.2018.43959

Development and Implementation of a Methodology for Reverse Engineering Design of Francis Turbine Runners

Kutay Çelebioğlu, Alper Kaplan
TOBB University of Economics and Technology

Francis type hydraulic turbine runners have complex blade shapes. Runner blades have three dimensional profiles that direct the incoming flow. In this study, a reverse engineering methodology is developed for the redesign of turbines. Traditional reverse engineering steps are combined with the basics and flow dynamics of hydraulic turbines and applied to two different turbine runners (which have different specific speeds) of two different hydroelectric power plants in operation. The methodology is first verified by application on the first runner and utilized for the redesign of the runner of another power plant. The reasons for the reduced performance of the second runner are examined with the help of the new inverse engineering design methodology and a rehabilitation study is performed. Thus, the runner which only provides 70% of its installed capacity, is redesigned and can now utilize its full capacity.

Keywords: Simulation, Energy efficiency, Hydroturbine

Francis Tipi Su Türbini Çarkının Tersine Mühendislik ile Tasarımı için bir Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulaması

Kutay Çelebioğlu, Alper Kaplan
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Francis tipi su türbinlerine ait çark kanatlarının yapısı oldukça karmaşıktır. Üç boyutlu profilleri ile gelen akışı yönlendirirler. Bu çalışmada, türbinlerin yeniden tasarımı için bir tersine mühendislik yöntemi geliştirilmiştir. Geleneksel tersine mühendislik yöntemi, hidrolik türbin temel çalışma prensipleri ve akışkanlar mekaniği temelleri ile birleştirilerek iki farklı kullanımda olan santralin türbin çarkına (iki farklı özgül hızı olan) uygulanmıştır. Yöntem, öncelikle bir santrale uygulanarak doğrulanmış, ardından diğer santralin türbin çarkının yeniden tasarımında kullanılmıştır. İkinci santralin türbin çarkının çalışmasındaki sorunların sebepleri yeni geliştirilen yöntem ile araştırılmış, ve çarkın rehabilitasyonu gerçekleştirilmiştir. Kapasitesinin %70’i verimle çalışan çark, tam kapasite çalışır hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Enerji verimi, Su türbini

Kutay Çelebioğlu, Alper Kaplan. Development and Implementation of a Methodology for Reverse Engineering Design of Francis Turbine Runners. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 430-439

Corresponding Author: Kutay Çelebioğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale