E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Design of 6 switched 3-level inverter with RL load [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(5): 349-352 | DOI: 10.5505/pajes.2015.45822

Design of 6 switched 3-level inverter with RL load

Ali Saygın1, Alper Kerem2
1Gazi Universty Faculty Of Technology, Department Of Electrical Electronic Engineering, Ankara, Turkey
2Osmaniye Korkut Ata University, KVS Electricity and Energy Department, Osmaniye, Turkey

In this study, an alternative topology to multilevel inverter topologies is given. 6 IGBT seminconductor switches are used in this topology and coupled inductors are used in the output stage of the inverter. Using coupled inductors voltages, the 6 switched 3-level inverter has been obtained. In the simulation study, Proportional Integral (PI) controller has been used. By using the data taken from controller, the required switching signals have been produced for a 6 switched 3-level inverter. These signals have been taken by using space vector pulse width modulation technique. Using Computer Aided Design (CAD) analysis a RL load that have 10 Ω and 0.2 H values is simulated and inverter performance has been investigated.

Keywords: 6 switched 3-level Inverter, Coupled inductor, Space vector modulation, RL load

RL yükünü besleyen 6 anahtarlı 3-seviyeli evirici tasarımı

Ali Saygın1, Alper Kerem2
1Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
2Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, KMYO Elektrik ve Enerji Bölümü, Osmaniye, Türkiye

Bu çalışmada, çok-seviyeli evirici topolojilerine alternatif bir topoloji verilmiştir. Bu evirici topolojisinde 6 adet IGBT yarıiletken anahtar kullanılmış ve eviricinin her bir çıkış uçlarına çift sarımlı bobinler bağlanmıştır. Bobin gerilimleri kullanılarak 6 anahtar ile 3 seviyeli evirici elde edilmiştir. Yapılan simülasyon çalışmasında Proportional Integral (PI) denetleyici kullanılmıştır. Denetleyiciden elde edilen veriler kullanılarak 6 anahtarlı 3-seviyeli eviricideki yarıiletken anahtarların çalışması için gerekli sinyaller üretilmiştir. Bu sinyaller, uzay vektör darbe genişlik modülasyon tekniği ile elde edilmiştir. Bilgisayar ortamında 10 Ω ve 0.2 H değerinde RL yük esas alınarak benzetim çalışmaları yapılmış ve evirici performansı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 6 anahtarlı 3-seviyeli evirici, Çift sarımlı bobin, Uzay vektör modülasyon, RL yük

Ali Saygın, Alper Kerem. Design of 6 switched 3-level inverter with RL load. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(5): 349-352

Corresponding Author: Alper Kerem, Türkiye
LookUs & Online Makale