E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Investigation of mechanical properties AISI 1040 steel welding with electric arc and MIG, applied various heat treatments [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(1): 1-5 | DOI: 10.5505/pajes.2016.46034

Investigation of mechanical properties AISI 1040 steel welding with electric arc and MIG, applied various heat treatments

Alemdar Ongun, İbrahim Uzun, Onur Kadir Turgut
Kırıkkale University, Engineering Faculty, Department Of Mechanical Engineering, Kırıkkale

In this study, AISI 1040 welding samples were produced by arc welding and MIG. The full annealing, normalizing, tempering and stress relief annealing treatment was applied for as-received and welded samples. Made process and untreated samples tensile, three point bending, impact and hardness tests were conducted. Tensile strain of the welded parts is higher than in the welded parts. The yield and tensile strength of the as-received and electric arc welded sample has similar value after stress relief treatment. Hard martensitic structure on the outside, inside is seen increasingly become a soft structure. Increasing in hardness was observed starting from the weld filler metal to outside.

Keywords: AISI 1040, Electric arc-MIG welding, Heat treatment, Tensile test

Elektrik ark ve gazaltı kaynağı (MIG) ile birleştirilmiş AISI 1040 çeliğinin mekanik özelliklerine, çeşitli ısıl işlemlerin etkisinin incelenmesi

Alemdar Ongun, İbrahim Uzun, Onur Kadir Turgut
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale

Bu çalışmada; AISI 1040 çeliği, elektrik ark ve MIG ile kaynatılıp, numuneler üretilmiştir. Kaynaklı ve kaynaksız numuneler tam tavlama, normalizasyon, menevişleme ve gerilim giderme işlemlerine tabi tutulmuşlardır. İşleme tabi tutulan ve herhangi bir ısıl işlem yapılmayan numunelere çekme, üç nokta eğme, çentik darbe ve sertlik testleri yapılmıştır. Numunelerin çekme şekil değiştirmeleri kaynaksız parçaların, kaynaklı parçalara nazaran daha yüksek elde edilmiştir. Kaynaksız ve elektrik ark kaynağı yapılıp, gerilim giderme işlemi görmüş numunelerin akma ve çekme dayanım değerleri birbirlerine yakın elde edilmiştir. Martenzitik yapının dışarıda sert, içeri gittikçe yumuşak bir yapı haline geldiği görülmüştür. Ölçülen sertlik değerlerinin, kaynak dolgu metalinin ortasından başlayıp genelde dışarıya doğru bir artış gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AISI 1040, Elektrik ark-MIG kaynağı, Isıl işlem, Çekme testi

Alemdar Ongun, İbrahim Uzun, Onur Kadir Turgut. Investigation of mechanical properties AISI 1040 steel welding with electric arc and MIG, applied various heat treatments. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(1): 1-5

Corresponding Author: Alemdar Ongun, Türkiye
LookUs & Online Makale