E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of the dyeing and fastness properties of wool fabrics treated by chitosan in different molecular weights and dyed with mint [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1186-1192 | DOI: 10.5505/pajes.2020.47427

Evaluation of the dyeing and fastness properties of wool fabrics treated by chitosan in different molecular weights and dyed with mint

Buket Arik, Idıl Dikkal, Sibel Karacan
Pamukkale University, Faculty of Engineering, Textile Engineering Department, Denizli, Turkey

Chitosan solutions were prepared by dissolving chitosan polymers, which were provided in three different molecular weight as low, medium and high, in acetic acid solution and were applied to wool fabrics. After chitosan treatment, the half of the samples were dyed with dried mint by mordanting with potassiumaluminumsulphate and another half of the samples were dyed with dried mint without mordanting. In addition, mordanted and unmordanted dyeing processes were also applied to the samples that were not treated by chitosan for comparison. Following the dyeing processes, the color values of the samples were measured via spectrophotometer by selecting the wool sample dyed with mint only as a reference. Then, the samples were exposed to washing, rubbing and light fastness tests and evaluated. Moreover, the color values of the samples after washing were measured again in order to determine the effect of washing process to color yield. From the results, it was observed that wool samples dyed with mint were in yellow and green colors and chitosan treatment had positive effects on color yield. Mordanting process caused for the wool samples to be in yellower color shades and to significant changes in color yield. Washing process decreased the color yield in all samples. Rubbing and light fastness values were found to be in acceptable limits for natural dyeing. On the other hand, chitosan treatment in different molecular weights was not found to be significant but generally medium molecular weight chitosan resulted in the most available one.

Keywords: Natural dyeing, Mint (Mentha), Mordanting, Potassiumaluminumsulphate, Chitosan, Wool

Farklı molekül ağırlıklarında kitosan ile işlem görmüş ve nane ile boyanmış yün kumaşların boyanma ve haslık özelliklerinin değerlendirilmesi

Buket Arik, Idıl Dikkal, Sibel Karacan
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye

Çalışmada düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı molekül ağırlığında kitosan polimerleri asetik asit çözeltisinde çözünerek hazırlanmış ve yün kumaşlara uygulanmıştır. Kitosan ile ön işlemin ardından kumaşların yarısı Potasyum alüminyum sülfat ile mordanlandıktan sonra diğer yarısı ise mordanlanmadan kuru nane ile boyanmıştır. Ayrıca karşılaştırma amacıyla kitosan ile işlem yapılmadan mordanlı ve mordansız boyama işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Boyama işlemlerinin tamamlanmasından sonra spektrofotometre aracılığı ile yün kumaşların renk değerleri yalnızca nane ile boyanmış yünlü kumaş standart alınarak ölçülmüştür. Daha sonra kumaşlar, yıkama, sürtme ve ışık haslığı testlerine tabi tutulmuş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca yıkama işleminin renk verimine etkisini belirlemek için numunelerin yıkama sonrası renk değerlerine de bakılmıştır. Sonuç olarak yünlü kumaşların nane ile sarı ve yeşil renk tonları verdiği, kitosan ile ön işlemin renk verimine olumlu etkisinin olduğu gözlenmiştir. Mordan uygulaması, yünlü kumaşların renginin sarı tonlarına yaklaşmasına ve renk veriminde belirgin bir değişime neden olmuştur. Yıkama işlemi tüm numunelerde renk verimini düşürmüştür. Sürtme ve ışık haslık değerleri, doğal boyamalar açısından kabul edilebilir seviyelerde bulunmuştur. Diğer taraftan, farklı molekül ağırlığında kitosan uygulamasının önemli bir etkisi olmamış ama genel anlamda orta molekül ağırlığının uygun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğal boyama, Nane, Mordanlama, Potasyumalüminyumsülfat, Kitosan, Yün

Buket Arik, Idıl Dikkal, Sibel Karacan. Evaluation of the dyeing and fastness properties of wool fabrics treated by chitosan in different molecular weights and dyed with mint. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1186-1192

Corresponding Author: Buket Arik, Türkiye
LookUs & Online Makale