E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A mini-review on different synthesis reactions of dioctyl terephthalate (DOTP) and properties of DOTP plasticized PVC [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 1001-1013 | DOI: 10.5505/pajes.2021.48840

A mini-review on different synthesis reactions of dioctyl terephthalate (DOTP) and properties of DOTP plasticized PVC

Aycan Altun, Mehmet Ferdi Fellah
Department of Chemical Engineering, Bursa Technical University, Bursa, Turkey

PVC is one of the commonly preferred thermoplastic. Plasticizing additives or plasticizers are added to break interstrand-dipole interaction in PVC and soften PVC in general. Plasticizers have many applications such as electrical connectors, vinyl floorings, vinyl water stops, toys, bottle caps, and medical devices. Although a great majority of plasticizers are phthalates that harm to environment, Dioctyl terephthalate (DOTP) is known as a non-phthalate plasticizer. DOTP, one of the plasticizers preferred in the industry, is an aromatic terephthalate. There are two main production methods of DOTP; direct esterification and transesterification. In this review, different synthesis reactions of DOTP plasticizer were summarized. Studies have generally focused on different catalysts, solvents, reactant ratios, and reaction conditions such as temperature, pressure, and reaction time in literature. Synthesizing DOTP from scrap PET products is an environmentally friendly manufacturing method. Besides, properties of DOTP plasticized PVC, mainly migration, mechanical and thermal properties, have been reviewed. According to the results, DOTP has high compatibility with PVC, and DOTP plasticized PVC shows good migration, mechanical and thermal properties. DOTP is a promising plasticizer due to having good properties, low production cost, and low toxicity.

Keywords: DOTP, Esterleşme, Transesterleşme, PVC, Mekanik özellikler, Termal özellikler

Farklı dioktil tereftalat (DOTP) sentez reaksiyonları ve DOTP ile plastikleştirilmiş PVC'nin özellikleri üzerine kısa derleme

Aycan Altun, Mehmet Ferdi Fellah
Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bursa

PVC, yaygın olarak tercih edilen termoplastiklerden biridir. Plastikleştirici katkı maddeleri veya plastikleştiriciler, PVC'de dipol bağlar arası etkileşimi kırmak ve genel olarak PVC'yi yumuşatmak için kullanılmaktadır. Plastikleştiricilerin elektrik konektörleri, vinil zemin kaplamaları, vinil su tutucuları, oyuncaklar, şişe kapakları, medikal cihazlar gibi pek çok uygulaması bulunmaktadır. Plastikleştiricilerin büyük çoğunluğunu çevreye zararlı ftalatlar oluştursa da, Dioctyl tereftalat (DOTP), ftalat içermeyen bir plastikleştirici olarak bilinir. Endüstride tercih edilen plastikleştiricilerden biri olan DOTP, aromatik bir tereftalattır. DOTP'nin doğrudan esterleştirme ve transesterleşme olmak üzere iki ana üretim yöntemi bulunmaktadır. Bu derlemede, DOTP plastikleştiricinin farklı sentez reaksiyonları özetlenmiştir. Literatürde, çalışmalar genellikle farklı katalizör, çözücü, reaktan oranları ve sıcaklık, basınç, reaksiyon süresi gibi reaksiyon koşullarına odaklanmaktadır. Atık PET ürünlerinden DOTP sentezlemek çevre dostu bir üretim yöntemidir. Ayrıca, başlıca migrasyon, mekanik ve termal özellikleri olmak üzere DOTP ile plastikleştirilmiş PVC'nin özellikleri ele alınmıştır. Sonuçlara göre, DOTP, PVC ile yüksek uyumluluğa sahiptir ve DOTP ile Plastikleştirilmiş PVC iyi migrasyon, mekanik ve termal özellikler sergilemektedir. DOTP, iyi özelliklere, düşük üretim maliyetine ve düşük toksisiteye sahip olmasından dolayı gelecek vaat eden bir plastikleştiricidir.

Anahtar Kelimeler: DOTP, Esterification, Transesterification, PVC, Mechanical properties, Thermal properties

Aycan Altun, Mehmet Ferdi Fellah. A mini-review on different synthesis reactions of dioctyl terephthalate (DOTP) and properties of DOTP plasticized PVC. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 1001-1013

Corresponding Author: Aycan Altun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale