E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A new data hiding method with high capacity, low distortion, and reversible loss that hides 24-bit color image into 24-bit color image (YKKG) [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 96-113 | DOI: 10.5505/pajes.2020.50215

A new data hiding method with high capacity, low distortion, and reversible loss that hides 24-bit color image into 24-bit color image (YKKG)

Ali Durdu
Social Sciences University of Ankara, Faculty of Political Sciences, Management Information Systems

In this study, a new high-capacity, low-distortion and reversible data hiding method (YKKG) that hides a 24-bit color image in a 24-bit color image is proposed. The proposed method divides the 24-bit image to be hidden into 4-bit pieces and hides each piece by reducing it to the 2-bit hide code. In this way, since the 4-bit piece is reduced to 2-bit, the method performs lossy concealment. 2-bit hiding codes are hidden in 2-byte blocks. In the undo process, the method obtains 4-bit pieces from the 24-bit image hidden from the 24-bit stego image, using 2-bit hiding codes in 2-byte blocks, respectively, and the parts are merged back into reversible 24-bit image. Since the method reduces the size of the data to be halved, it offers twice the capacity compared to traditional LSB methods. When the same amount of data is hidden, the method creates lower distortion in the cover image than traditional LSB methods. Peak signal to noise ratio (PSNR) and structural similarity quality criterion (SSIM), which are frequently used in the literature, were used to measure the image quality of the proposed method. In addition, salt & pepper, gaussian, speckle and poisson attack attacks were used to measure the resistance of the proposed method to visual attacks. The test results showed that the proposed method achieved twice as efficient capacity and higher PSNR and SSIM values than the traditional LSB method and the studies in the literature.

Keywords: Data hiding, steganography, high capacity, lossy, reversible, low distortion.

24-bit renkli imge içine 24-bit renkli imge gizleyen yüksek kapasiteli düşük bozulumlu tersinir kayıplı yeni bir veri gizleme yöntemi (YKKG)

Ali Durdu
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ankara

Bu çalışmada, 24-bit renkli imge içine 24-bit renkli imgeyi kayıplı gizleyen yüksek kapasiteli, düşük bozulumlu ve tersinir yeni bir veri gizleme yöntemi (YKKG) önerilmiştir. Önerilen yöntem gizlenecek 24-bitlik imgeyi, 4-bitlik parçalara böler ve her parçayı 2-bitlik gizleme koduna indirgeyerek gizler. Bu şekilde 4-bitlik parça 2-bite indirgendiği için yöntem kayıplı gizleme yapmaktadır. 2-bitlik gizleme kodları 2-baytlık bloklara gizlenir. Geri çıkarma işleminde ise yöntem, 24-bit imge gizlenmiş 24-bit stego imgeden, sırasıyla 2-baytlık bloklardaki 2-bitlik gizleme kodlarını kullanarak 4-bitlik parçalar elde eder ve parçalar birleştirilerek 24-bitlik gizli imge tersinir olarak geri elde edilir. Yöntem gizlenecek verinin boyutunu yarı yarıya düşürdüğü için geleneksel LSB yöntemlerine göre iki kat kapasite sunmaktadır. Aynı oranda veri gizlendiğinde ise yöntem, örtü imgede geleneksel LSB yöntemlerine göre daha düşük bozulma oluşturmaktadır. Önerilen yöntemin imge kalitesini ölçmek için literatürde sıklıkla kullanılan tepe sinyal gürültü oranı (PSNR) ve yapısal benzerlik kalite ölçütü (SSIM) kullanılmıştır. Ayrıca önerilen yöntemin görsel ataklara karşı dayanıklılığını ölçebilmek için salt & pepper, gaussian, speckle ve poisson saldırı atakları kullanılmıştır. Test sonuçları önerilen yöntemin, geleneksel LSB yöntemine ve literatürdeki çalışmalara göre kapasite olarak iki kat daha verimli, algılanamazlık olarak ise daha yüksek PSNR ve SSIM değerleri elde ettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Veri gizleme, steganografi, yüksek kapasiteli, kayıplı, tersinir, düşük bozulumlu.

Ali Durdu. A new data hiding method with high capacity, low distortion, and reversible loss that hides 24-bit color image into 24-bit color image (YKKG). Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 96-113

Corresponding Author: Ali Durdu, Türkiye
LookUs & Online Makale