E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Land use change detection in Denizli city center using spectral angle mapper method and evaluations in terms of some earth science data [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1360-1364 | DOI: 10.5505/pajes.2020.50707

Land use change detection in Denizli city center using spectral angle mapper method and evaluations in terms of some earth science data

Tolga Çan1, Senem Tekin1, Mamadou Traore1, Halil Kumsar2
1Cukurova University, Engineering Faculty, Geological Engineering Department 01330 Adana, Turkey
2Pamukkale University, Engineering Faculty, Geological Engineering Department Kınıklı, Denizli, Turkey

Land use planning is central for a sustainable development processes and should be structured in harmony with geo-environmental constrains. In this study, land use change detection was determined in Denizli residential area between the years 1984 and 2018. In the analyses, Landsat-5TM and Landsat-8 OLI images were used for 1984 and 2018, respectively. The geometric, radiometric calibration and atmospheric corrections were applied to the satellite images in pre-processing stage. Land use change detection was performed using supervised classification -Spectral Angle Mapper- method. Accuracy of the classifications was evaluated by the kappa index, which was 0.80 for 1984 and 0.87 for 2018 image. According to the results, between 1984 and 2018 there was an increase of 155% and 96 % in built up and forest areas, while 52% and 40% decrease were observed in agriculture and bare land, respectively. It was also determined that the majority of the settlement areas increased in regions close to active fault zones. Accordingly, the built up areas within the 500 m buffer zone to the active faults were increased by 240 % from 1984 to 2018

Keywords: Land use, change detection, remote sensing, Landsat, Denizli

Spektral açı haritalama yöntemi ile Denizli kent merkezi arazi kullanım değişim tespiti ve bazı yerbilim verileri açısından değerlendirilmesi

Tolga Çan1, Senem Tekin1, Mamadou Traore1, Halil Kumsar2
1Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 01330 Adana, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı, Denizli, Türkiye

Arazi kullanım planlaması, sürdürülebilir kalkınma süreclerinin merkezinde yer almakta olup, jeo-çevresel şartlara uyumlu bir şekilde yapılandırılmalıdır. Bu çalışmada, Denizli kent merkezinde 1984 ve 2018 yılları arasında arazi kullanımında meydana gelen değişimler belirlenmiştir. Analizlerde, 1984 ve 2018 yılları için sırasıyla Landsat-5 TM ve Landsat-8 OLI görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinde ön işlem aşamasında geometrik, radyometrik kalibrasyon ve atmosferik düzeltmeler uygulanmıştır. Arazi kullanımı değişim tespiti, kontrollü sınıflandırmalardan, Spektral Açı Haritalama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırmanın doğruluğu kappa indeksi ile değerlendirilmiş olup 1984 yılı için 0.80, 2018 yılı için 0.87 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre 1984 ile 2018 yılları arasında yerleşim ve orman alanlarında sırasıyla %155 ve %96’lık artış meydana gelirken, tarım ve çıplak arazilerde ise %52 ve %40’lık oranlar da azalma gözlenmiştir. Yerleşim alanlarının büyük çoğunluğunun, aktif fay zonlarına yakın bölgelerde arttığı belirlenmiştir. Buna göre, çalışma alanında yer alan aktif faylara 500 m’lik zonlar içerisinde, 1984 ile 2018 yılları arasında yapılaşma alanlarındaki artış, % 240 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, değişim tespiti, uzaktan algılama, Landsat, Denizli

Tolga Çan, Senem Tekin, Mamadou Traore, Halil Kumsar. Land use change detection in Denizli city center using spectral angle mapper method and evaluations in terms of some earth science data. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1360-1364

Corresponding Author: Tolga Çan, Türkiye
LookUs & Online Makale