E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Investigation of rib effects on deformation in plastic part made from polypropylene [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 444-453 | DOI: 10.5505/pajes.2018.52893

Investigation of rib effects on deformation in plastic part made from polypropylene

Abdulmecit Güldaş1, Mehmet Altuğ2, Farnoud Khakzad3
1Department Of Manufacturing Engineering, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department Of Machine And Metal Technologies, Malatyavocational High School, Inonu University, Malatya, Turkey
3Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Gazi University, Ankara, Turkey

In this study, the effects of the ribs on the deformation of the plastic part were investigated. In this context, four different rib parameters have been selected, namely the rib thickness, the rib height, the rib angle and the radius at the bottom of the feds. 5 different heights, 5 different thicknesses, 5 different radiuses and 3 different rib angles were used for designing of plastic part and analyzing of the mechanical properties of the plastic part. Resistance of the plastic part according to the identified parameters was determined by analyzing with Ansys software. According to this study, the increase in rib height reduces the deformation rate of plastic part by about 49%. In addition, was found that rib thickness reduce the amount of deformation rate by 44%.

Keywords: Rib, Mechanic analysis, Deformation ratio, Polypropylene

Polipropilen malzemeden üretilmiş plastik parçada federlerin deformasyon üzerindeki etkilerinin araştırılması

Abdulmecit Güldaş1, Mehmet Altuğ2, Farnoud Khakzad3
1Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği, Ankara
2İnönü Üniversitesi, Malatya Myo, Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü, Malatya,
3Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Bu çalışmada, federlerin plastik parçanın deformasyonuna etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, feder parametresi olarak feder kalınlığı, feder yüksekliği, federin açısı ve federlerin dip kısmındaki yarıçapı olmak üzere dört farklı feder parametresi belirlenmiştir. Plastik parçanın mekanik özeliklerini analiz edebilmek 5 farklı yükseklik, 5 farklı kalınlık, 5 farklı yarıçap ve 3 farklı feder açısı belirlenerek tasarım yapılmıştır. Plastik parçanın belirlenen parametrelere göre mukavemeti Ansys yazılımı ile analiz yapılarak tespit edilmiştir. Bu çalışmaya göre, feder yüksekliğinin artması deformasyon oranını yaklaşık %49 azaltmaktadır. Ayrıca, feder kalınlığı ise deformasyon miktarını %44 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Feder, Mekanik analiz, Deformasyon oranı, Polipropilen

Abdulmecit Güldaş, Mehmet Altuğ, Farnoud Khakzad. Investigation of rib effects on deformation in plastic part made from polypropylene. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 444-453

Corresponding Author: Mehmet Altuğ, Türkiye
LookUs & Online Makale