E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of alternative public transportation systems in Izmit urban transportation via axiomatic design method [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 54-63 | DOI: 10.5505/pajes.2015.55376

Evaluation of alternative public transportation systems in Izmit urban transportation via axiomatic design method

Gülşen Akman, Atakan Alkan
Kocaeli University, Engineering Faculty, Industrial Engineering Department, Kocaeli

In the world and in our country, most of urban transportation is performed by public transportation. Public transportation is a system which provides transportation easiness and opportunity to people, not to vehicles. Therefore, giving priority to public transportation system is necessary in organizing urban transportation. In this study, in order to reduce traffic intensity and to facilitate passenger transportation in Izmit urban transportation, It is tried to determine appropriate public transportation system. For this, firstly, alternatives which could be used for public transportation were determined. These alternatives are metro, metrobus, tram, light rail system and monorail. Afterwards, the variables affecting decision making about public transportation were determined. These variables are cost, transportation line features, vehicle characteristics, sensitivity to environment and customer satisfaction. Lastly, most appropriate public transportation system is proposed by using the axiomatic design method. As a result, light trail system and metrobus are determined as the most appropriate alternatives for Izmit public transportation system.

Keywords: Urban transportation, Multi criteria decision making, Axiomatic design

İzmit kent içi ulaşımda alternatif toplu taşıma sistemlerinin aksiyomlarla tasarım yöntemi ile değerlendirilmesi

Gülşen Akman, Atakan Alkan
Kocaeli Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli

Dünyada ve ülkemizde kent içi ulaşımın büyük bir bölümü toplu taşımacılıkla gerçekleştirilmektedir. Toplu taşıma, araçlara değil, insanlara ulaşım kolaylığı ve olanağı sağlayan bir sistemdir. Bu nedenle kent içi ulaşımın düzenlenmesinde toplu taşıma sistemlerine öncelik vermek gerekmektedir. Bu çalışmada İzmit kent içi ulaşımda trafik yoğunluğunun azaltılmasına ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılmasına yönelik olarak hangi toplu taşıma aracının daha uygun olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için öncelikle toplu taşıma için kullanılabilecek alternatifler belirlenmiştir. Bu alternatifler, metro, metrobüs, tramway, hafif raylı sistemler ve monoraydır. Devamında toplu taşıma konusunda karar vermeyi etkileyen değişkenler belirlenmiştir. Bu değişkenler; maliyet, ulaşım hattı özellikleri, araç özellikleri, çevreye duyarlılık ve müşteri memnuniyetidir. Son olarak aksiyomlarla tasarım yöntemi kullanılarak, en uygun toplu taşıma sistemi konusunda öneride bulunulmuştur. Yöntemin uygulanması sonucunda Hafif Raylı Sistemler ve Metrobüs, İzmit Toplu Taşıma sistemi yapısı için en uygun alternatifler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent içi ulaşım, Çok kriterli karar verme, Aksiyomlarla tasarım

Gülşen Akman, Atakan Alkan. Evaluation of alternative public transportation systems in Izmit urban transportation via axiomatic design method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 54-63

Corresponding Author: Gülşen Akman, Türkiye
LookUs & Online Makale