E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Public Transportation Graph: A Graph Theoretical Model of Public Transportation Network for Efficient Trip Planning [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 468-472 | DOI: 10.5505/pajes.2018.56873

Public Transportation Graph: A Graph Theoretical Model of Public Transportation Network for Efficient Trip Planning

Faruk Serin1, Suleyman Mete2
1Munzur University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering, Tunceli
2Munzur University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Tunceli

The presentation and usage of traditional graphs is very important for effective and fast solution of routing in public transportation. However, the traditional graph approach is unable to consider the passenger requests such as total travel time, minimum number of transfer and total distance of travel without pre-processing and/or post-processing. Moreover, the vehicles are not represented on traditional graph. In this paper, after analyzing the different kind of graphs, we propose a novel graph named as public transportation graph. The proposed graph models the public transportation system and considers distance, waiting time, travel time, self-transportation and number of transfers simultaneously for efficient trip planning. In this way, passenger requests can be met without pre-processing and post-processing. In addition, the vehicles are also considered and demonstrated in the proposed graph.

Keywords: Public transportation network, graph, multi-modal transportation, trip planning.

Toplu Taşıma Çizgesi: Etkin Seyahat Planlaması İçin Toplu Taşıma Ağının Çizge Teorisi Tabanlı Bir Modeli

Faruk Serin1, Suleyman Mete2
1Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Tunceli
2Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Geleneksel çizgelerin sunumu ve kullanımı, toplu taşımada etkin ve hızlı bir yönlendirme çözümü için oldukça önemlidir. Ancak, geleneksel çizge yaklaşımı, ön ve/veya son işlem olmaksızın yolcuların toplam seyahat süresi, asgari transfer sayısı, toplam seyahat mesafesi gibi isteklerini dikkate alamamaktadır. Dahası, geleneksel çizgelerde araçlar temsil edilememektedir. Bu çalışmada, farklı çizge türleri incelendikten sonra, toplu taşıma çizgesi olarak isimlendirilen yeni bir çizge önerilmiştir. Önerilen çizge etkin bir seyahat planlaması için toplu taşıma sistemini modellemekte ve mesafe, bekleme süresi, seyahat süresi, kendi kendine ulaşım ile transfer sayısını aynı anda göz önünde bulundurabilmektedir. Bu sayede ön ve son işlem olmaksızın yolcu istekleri karşılanabilmektedir. Ayrıca, önerilen çizgede araçlar da göz önünde bulundurulmuş ve gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplu taşıma ağı, graf, çok-modlu taşımacılık, seyahat planlaması.

Faruk Serin, Suleyman Mete. Public Transportation Graph: A Graph Theoretical Model of Public Transportation Network for Efficient Trip Planning. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 468-472

Corresponding Author: Suleyman Mete, Türkiye
LookUs & Online Makale