E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Investigation of musculoskeletal disorder risks in the meat transporting process [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 513-518 | DOI: 10.5505/pajes.2019.64624

Investigation of musculoskeletal disorder risks in the meat transporting process

Pınar Deryaoğlu1, Hilal Atıcı Ulusu2, Tülin Gündüz2
1Uludag University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Engineering and Technology Management, Bursa, Turkey
2Uludag University, Faculty of Engineering, Deparment of Industrial Engineering, Bursa, Turkey

Musculoskeletal disorders (MSD) occur in workplaces because of the stress and various ergonomic risks that employees are exposed. These disorders affect especially the back, waist, leg, arm, neck, ankle areas of the body. For this reason, ergonomic risk assessment practices are carried out to reduce the stress of the person in the working environment and to use workers’ ability more effectively. In this study work related MSD were discussed, ergonomic risk assessment methods available in the literature were mentioned and MSD were assessed in meat handling process of a retail establishment. Using the Dutch Musculoskeletal Questionnaire employees’ opinions about their work were taken and evaluated in terms of ergonomic risks. OWAS, QEC and ManTRA methods, which are whole body assessment methods, were used in the application phase. With these methods, ergonomic risk assessment was carried out in meat handling process and solution proposes for identified ergonomic risks were developed.

Keywords: Musculoskeletal disorders (MSD), Ergonomic Risk Assessment, OWAS, QEC, ManTRA, DMQ-TR-k

Et taşıma sürecinde karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı risklerinin incelenmesi

Pınar Deryaoğlu1, Hilal Atıcı Ulusu2, Tülin Gündüz2
1Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Bursa
2Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa

İşyerlerinde çalışanların zorlanması ve çeşitli ergonomik risklere maruz kalması sonucunda kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) görülmektedir. Bu rahatsızlıklar vücudun özellikle sırt, bel, bacak, kol, boyun, bilek gibi bölgelerini etkilemektedir. Bu nedenle kişinin çalışma ortamında yıpranmasını azaltmak ve yeteneklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmak amacıyla ergonomik risk değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır. Bu çalışmada işle ilgili KİSR ele alınmış, literatürdeki mevcut ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmiş ve bir perakende kuruluşundaki et taşıma sürecinde işe bağlı KİSR değerlendirilmiştir. Hollanda Kas İskelet Sistemi Anketi ile çalışanların iş hakkındaki görüşleri alınmış ve ergonomik riskler açısından değerlendirilmiştir. Uygulama aşamasında tüm vücut değerlendirme yöntemlerinden olan OWAS, QEC ve ManTRA yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerle et taşıma sürecinde ergonomik risk değerlendirmesi yapılmış ve tespit edilen ergonomik risklere ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR), Ergonomik Risk Değerlendirme, OWAS, QEC, ManTRA, DMQ-TR-k

Pınar Deryaoğlu, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz. Investigation of musculoskeletal disorder risks in the meat transporting process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 513-518

Corresponding Author: Tülin Gündüz, Türkiye
LookUs & Online Makale