E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Optimizing the efficiently used nickel ratio in nickel plating process by using response surface methodology [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 507-512 | DOI: 10.5505/pajes.2018.67864

Optimizing the efficiently used nickel ratio in nickel plating process by using response surface methodology

Aslan Deniz Karaoğlan, Ayşe Meriç
Department of Industrial Engineering, Balikesir University, Balikesir, Turkey

Efficient usage of nickel, one of the important cost parameters of nickel chrome plating processes, is compulsory for competing. In this study, it is aimed to optimize the process parameters of the nickel baths of a manufacturer that plates nickel-chromium on metal. For this purpose, response surface methodology (RSM), one of the experimental design and optimization techniques, has been used. In nickel baths; while maximizing the rate of nickel sticking to the surface of the workpiece; temperature, nickel sulfate (NiSO4) ratio, nickel chloride (NiCl2) ratio, boric acid (H3BO3) ratio, pH and polisher ratio were selected as factors affecting the process. At the end of the study, the efficiently used nickel ratio in the bathrooms was increased from 80% to 95%.

Keywords: Nickel plating, Ratio of efficiently used nickel in nickel baths, Response surface methodology (RSM)

Nikel kaplama prosesinde verimli olarak kullanılan nikel oranının yanıt yüzey yöntemi ile eniyilenmesi

Aslan Deniz Karaoğlan, Ayşe Meriç
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Balıkesir

Nikel krom kaplama süreçlerinin önemli maliyet parametrelerinden biri olan nikelin verimli kullanımı rekabet için zorunludur. Bu çalışmada, metal üzerine nikel-krom kaplama yapan bir üreticinin nikel banyolarının verimliliğini arttırmak amacıyla, proses parametreleri eniyilenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, deney tasarımı ve eniyileme tekniklerinden biri olan yanıt yüzey yönteminden (YYY) yararlanılmıştır. Nikel banyolarında; iş parçasının yüzeyine yapışan nikel oranı maksimize edilirken; süreci etkileyen faktörler olarak, sıcaklık, nikel sülfat (NiSO4) oranı, nikel klorür (NiCl2) oranı, borik asit (H3BO3) oranı, pH ve parlatıcı oranı seçilmiştir. Çalışmanın sonunda, banyolardaki verimli kullanılan nikel oranı %80’den %95’e çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nikel kaplama, Nikel banyolarındaki verimli kullanılan nikel oranı, Yanıt yüzey yöntemi (YYY)

Aslan Deniz Karaoğlan, Ayşe Meriç. Optimizing the efficiently used nickel ratio in nickel plating process by using response surface methodology. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 507-512

Corresponding Author: Aslan Deniz Karaoğlan, Türkiye
LookUs & Online Makale