E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
State of the art review of the application of strain energy density in design against fatigue of welded joints [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 462-467 | DOI: 10.5505/pajes.2018.87120

State of the art review of the application of strain energy density in design against fatigue of welded joints

Özler Karakaş, Nail Tüzün
Pamukkale University Engineering Faculty, Department of Mechanical Engineering, Denizli, Turkey

Design of mechanical components against fatigue is vitally important to prevent sudden and unexpected fatigue damage. Due to the complex nature of welded joints because of the changes in material properties due to heat and the geometry of weld beads, designing against fatigue becomes an even more challenging task. Over the years, several methods that can accurately and effectively determine fatigue related parameters were developed.
In this paper, a state of the art literature review of studies based on strain energy density (SED) approaches and their use in fatigue evaluations are presented. While a theoretical background is provided, the main focus of the paper is to highlight applications of SED approaches. In order to achieve this objective, papers with varied topics that related to SED are evaluated.

Keywords: fatigue behaviour, strain energy density, fracture mechanics, welded joints

Kaynaklı birleştirmelerin yorulmaya karşı tasarımında birim şekil değiştirme enerji yoğunluğu uygulamalarının güncel incelemesi

Özler Karakaş, Nail Tüzün
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Denizli

Mekanik bileşenlerin yorulmaya karşı tasarımları ani ve beklenmedik yorulma hasarlarını önlemek için hayati önem taşır. Kaynaklı bağlantıların ısı sebebiyle değişen malzeme özellikleri ve kaynak dikişlerinin geometrisinden kaynaklanan karmaşık doğası sebebiyle, yorulmaya karşı tasarlanmaları çok daha zorlu bir görev haline gelmiştir. Yıllar içinde yorulma ile ilgili parametreleri hassas ve efektif şekilde belirleyebilecek yöntemler geliştirilmiştir.
Bu makalede, birim şekil değiştirme enerji yoğunluğu yaklaşımlarına ve onların yorulma incelemelerinde kullanımlarına dayanan çalışmaların güncel bir literatür incelemesi sunulmuştur. Teorik bir temelin verilmesi ile birlikte, bu makalenin ana odağı birim şekil değiştirme enerji yoğunluğu yaklaşımlarının uygulamalarını vurgulamaktır. Bu amacı yerine getirmek için, birim şekil değiştirme enerji yoğunluğu ile ilgili çeşitli konulara sahip makaleler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: yorulma davranışı, birim şekil değiştirme enerji yoğunluğu, kırılma mekaniği, kaynaklı birleştirmeler

Özler Karakaş, Nail Tüzün. State of the art review of the application of strain energy density in design against fatigue of welded joints. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 462-467

Corresponding Author: Özler Karakaş, Türkiye
LookUs & Online Makale