E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A review of literature on the use of machine learning methods for opinion mining [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(2): 111-122 | DOI: 10.5505/pajes.2015.90018

A review of literature on the use of machine learning methods for opinion mining

Aytuğ Onan1, Serdar Korukoğlu2
1Celal Bayar University College Of Engineering, Department Of Computer Engineering, Manisa, Turkey
2Ege University College Of Engineering, Department Of Computer Engineering, İzmir, Turkey

Opinion mining is an emerging field which uses methods of natural language processing, text mining and computational linguistics to extract subjective information of opinion holders. Opinion mining can be viewed as a classification problem. Hence, machine learning based methods are widely employed for sentiment classification. Machine learning based methods in opinion mining can be mainly classified as supervised, semi-supervised and unsupervised methods. In this study, main existing literature on the use of machine learning methods for opinion mining has been presented. Besides, the weak and strong characteristics of machine learning methods have been discussed.

Keywords: Opinion mining, Machine learning, Sentiment analysis

Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması

Aytuğ Onan1, Serdar Korukoğlu2
1Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Manisa, Turkey
2Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir, Turkey

Görüş madenciliği, görüş sahibinin tutum, davranış, duygu gibi öznel bilgilerinin çıkarılması için doğal dil işleme, metin madenciliği, hesaplamalı dilbilim gibi bilim alanlarının tekniklerini kullanan güncel bir araştırma alanıdır. Görüş madenciliği işleminin temel olarak bir sınıflandırma problemi olarak ele alınması mümkündür. Bu nedenle, makine öğrenmesine dayalı yöntemler sıklıkla görüş sınıflandırma amacıyla uygulanmaktadır. Görüş madenciliğinde makine öğrenmesine dayalı yöntemler temel olarak, öğreticili, yarı-öğreticili ve öğreticisiz yöntemler olmak üzere üç temel sınıf altında incelenmektedir. Bu çalışma kapsamında, görüş madenciliği alanında gerçekleştirilen temel makine öğrenmesine dayalı çalışmalar ve her bir makine öğrenmesi yönteminin güçlü ve zayıf yönleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Görüş madenciliği, Makine öğrenmesi, Duygu analizi

Aytuğ Onan, Serdar Korukoğlu. A review of literature on the use of machine learning methods for opinion mining. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(2): 111-122

Corresponding Author: Aytuğ Onan, Türkiye
LookUs & Online Makale