E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A constraint programming model for mixed model type 2 assembly line balancing problem [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(4): 340-348 | DOI: 10.5505/pajes.2016.93276

A constraint programming model for mixed model type 2 assembly line balancing problem

Hacı Mehmet Alağaş1, Mehmet Pınarbaşı2, Mustafa Yüzükırmızı3, Bilal Toklu4
1Industrial Engineering Department, Kırkkale University, Kırıkkale
2Industrial Engineering Department, Hitit University, Çorum
3Business Administration, Melikşah University, Kayseri
4Industrial Engineering Department, Gazi University, Ankara

This paper presents a new constraint programming model for mixed-model assembly line balancing problem. The proposed model minimizes the cycle time for a given number of stations. The proposed model is tested with literature problems and its performance is evaluated by comparing to mathematical model. Best obtained solution and elapsed CPU time are used as performance criteria. The experimental results show that the proposed constraint programming model performs well and can be used as an alternative modeling technique to solve the problem.

Keywords: Mixed-model assembly line, Constraint programming, type 2 problem

Karma modelli tip-2 montaj hattı dengeleme problemi için bir kısıt programlama modeli

Hacı Mehmet Alağaş1, Mehmet Pınarbaşı2, Mustafa Yüzükırmızı3, Bilal Toklu4
1Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
2Endüstri Mühendisliği Bölümü, Hitit Üniversitesi, Çorum
3İşletme Bölümü, Melikşah Üniversitesi, Kayseri
4Endüstri Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara

Bu çalışmada karma modelli montaj hattı dengeleme problemleri için yeni bir kısıt programlama modeli sunulmuştur. Önerilen model verilen bir istasyon sayısı ile çevrim zamanını en küçüklemektedir. Önerilen model literatürdeki örnek problemler ile test edilmiştir ve modelin performansı karma modelli montaj hattı dengeleme problemlerinin matematiksel modeli ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Performans kriterleri olarak ulaşılan en iyi çözüm değeri ve CPU süresi kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar önerilen kısıt programlama modelinin problemin çözümünde iyi performans gösteren bir alternatif modelleme tekniği olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Karma modelli montaj hattı, Kısıt programlama, Tip 2 problemi.

Hacı Mehmet Alağaş, Mehmet Pınarbaşı, Mustafa Yüzükırmızı, Bilal Toklu. A constraint programming model for mixed model type 2 assembly line balancing problem. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(4): 340-348

Corresponding Author: Hacı Mehmet Alağaş, Türkiye
LookUs & Online Makale