E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Regional temperature and humidity monitoring via mobile sensor nodes [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(2): 344-349 | DOI: 10.5505/pajes.2018.93709

Regional temperature and humidity monitoring via mobile sensor nodes

Şenol Zafer Erdoğan1, Mustafa Önder Geren2
1Department Of Computer Engineering, Konya Food & Agriculture University, Konya, Turkey
2Department of Computer Engineering, Maltepe University, Istanbul, Turkey

Due to the latest developments in mobile and ubiquitous computing, it is feasible to deploy environment monitoring sensors using a large number of mobile devices. In this paper, we propose a system to continuously monitor a particular region's temperature and humidity. The “server” is a center point (base station) that collects the data. The sensor nodes deliver the data to the server at a given schedule or on demand. The server is equipped with the data visualization tools for conducting visual analytics on the collected sensor data. The proposed system consists of three modules. The first module consists of the mobile sensor devices to monitor the region's temperature and humidity. General Packet Radio Services (GPRS) and GPS module are integrated in the nodes. Further, for continuous and responsive monitoring, there is a real-time communication with these mobile sensor nodes. The second module consists of the components to collect data from the sensor nodes and record the data in the server database. Finally, the third module provides the data mining and data visualization on the recorded data in server database. The proposed system is implemented and tested on several bus routes in Istanbul, Turkey. The results show that the proposed system could be beneficial in developing precise models for the environment monitoring.

Keywords: Sensor, Data mining, Monitoring

Mobil algılayıcı düğümler vasıtasıyla bölgesel ısı ve nem takibi

Şenol Zafer Erdoğan1, Mustafa Önder Geren2
1Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisli Bölümü, Konya
2Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul

Mobil ve yaygın hesaplama alanlarındaki en son gelişmeler nedeniyle çevreyi izleyen algılayıcılara sahip çok sayıda mobil algılayıcı cihazların yerleştirilmesi uygun olmaktadır. Bu çalışmada, belirli bir bölgenin ısı ve nemini sürekli takip eden bir sistem önerilmektedir. Sunucu, veriyi toplayan merkez noktasıdır. Algılayıcı düğüm, verilen bir takvim veya istek üzerine sunucuya veriyi göndermektedir. Sunucu, toplanan algılayıcı verileri için veri görselleştirme araçlarıyla donatılmıştır. Önerilen sistem üç modülden oluşmaktadır. Ilk modül bölgenin ısı ve nemini takip eden mobil algılayıcı cihazdan oluşmaktadır. GPRS ve GPS modülleri bu düğümlere bütünleştirilmiştir. Ayrıca, sürekli ve duyarlı izlemek için bu mobil algılayıcı düğümlerle gerçek zamanlı bir iletişim vardır. İkinci modül algılayıcı düğümlerden veri toplama ve sunucu veritabanında veriyi kaydeden bileşenleri içerir. Son olarak üçüncü modül, sunucu veritabanında kayıtlı veriler üzerinde veri madenciliği ve veri görselleştirmeyi sağlar. Önerilen sistemin kodu geliştirildi ve İstanbul’daki çeşitli otobüs güzergâhlarında test edildi. Sonuçlar, önerilen sistemin çevreyi izleme için kesin modeller geliştirmede yararlı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Algılayıcı, Veri madenciliği, Takip

Şenol Zafer Erdoğan, Mustafa Önder Geren. Regional temperature and humidity monitoring via mobile sensor nodes. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(2): 344-349

Corresponding Author: Şenol Zafer Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale