E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A climate impact of dam lake and Recep Yazicioglu Gokpinar dam lake sample [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(3): 154-159 | DOI: 10.5505/pajes.2015.94840

A climate impact of dam lake and Recep Yazicioglu Gokpinar dam lake sample

Ülker Güner Bacanlı, Ayşe Tuğba Tuğrul
Pamukkale University, Engineering Faculty, Civil Engineering Department Denizli.

Dams have both positive and negative effects on the environment. The most important effect can be defined as the regional climate change. In this study, the impact on Denizli city climate of Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Dam Lake was determined. In this study, Denizli city meteorological station (maximum, minimum and mean temperatures, total precipitation and wind speed) data were used. Before and after from the dam construction; absolute changes are examined. After the dam construction; maximum, minimum and average temperature increase was observed in all months. A rainfall was observed to be increased in January, February and October on after dam construction, but another times was observed to be decreased. The evaporation and wind speed parameter has been little change. Linear regression, the Mann-Kendall and Sen’s Method for trend analysis were used. All techniques considered here consistently reveal that there are upward trend in maximum, minimum and mean temperatures, wind speed, no trend in precipitation and evaporation.

Keywords: Trend analysis, Gökpınar dam lake, Mann-Kendal method, Sen method, Linear regression method

Baraj göllerinin iklimsel etkisi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar baraj gölü örneği

Ülker Güner Bacanlı, Ayşe Tuğba Tuğrul
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Denizli

Barajların ekoloji üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bölge ikliminde meydana gelen değişim en önemli etkilerinden biridir. Bu çalışmada, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü’nün Denizli İli iklimine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada Denizli ili meteoroloji istasyonundan alınmış maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık, rüzgâr hızı, yağış ve buharlaşma verileri kullanılmıştır. Baraj yapılmadan önceki ve sonraki verilerdeki mutlak değişimler incelenmiştir. Baraj yapımından sonra maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklarda tüm aylarda artış gözlenmiştir. Yağış miktarlarında baraj yapıldıktan sonra, önceki döneme göre Ocak, Şubat ve Ekim aylarında artış olduğu halde, diğer aylarda azalma olduğu gözlenmiştir. Buharlaşma ve rüzgâr hızı parametrelerinde çok az değişim olmuştur. Trend analizi için Lineer Regresyon, Mann-Kendall ve Sen yöntemleri kullanılmıştır. Tüm yöntemlerde maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklar ve rüzgâr hızında artan yönde bir eğilim olduğu, buharlaşma ve yağışta önemli bir eğilim olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Trend analizi, Gökpınar baraj gölü, Mann-Kendal yöntemi, Sen yöntemi, Lineer regresyon yöntemi

Ülker Güner Bacanlı, Ayşe Tuğba Tuğrul. A climate impact of dam lake and Recep Yazicioglu Gokpinar dam lake sample. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(3): 154-159

Corresponding Author: Ülker Güner Bacanlı, Türkiye
LookUs & Online Makale