E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Causes of Bursa Yıldırım district mollaarap landslide and improvement studies [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1408-1412 | DOI: 10.5505/pajes.2020.99441

Causes of Bursa Yıldırım district mollaarap landslide and improvement studies

Özkan Coruk1, Aydın Kavak2
1Kocaeli University Engineering Faculty Geological Engineering Department
2Kocaeli University Engineering Faculty Civil Engineering Department

The slopes at the north of Uludağ, where there is an unplanned and dense settlement, are also in a geologically critical stability. In this study, as a result of uncontrolled excavation on the slope in critical stability, a landslide event that lasted for approximately 10 days caused damageto its proximity. During this process, 8 acres of land were affected by uncontrolled excavation in the upper part of the slope and the deformations were increased and approximately 80 households were evacuated for security purposes. As a result of the researches and investigations made in the landslide field, the engineering geology model had been put forward. Geotechnical properties of geological units and the depth of slip surface were determined by field and laboratory studies. Prevention and support projects had been prepared according to these characteristics. As a first measure within the scope of the project, the construction of the support structure consisting of double rows of bored piles in the heel cut was then controlled by the production of a three levelled support structure. This project is a typical example where uncontrolled excavations without consideration of engineering geology and geotechnical conditions cause serious costs and other grievances. Similarly, uncontrolled initiatives have recently been increasing in our country.

Keywords: Landslide, Uncontrolled Excavations, Landslide Control Methods.

Bursa Yıldırım ilçesi Mollaarap heyelanının nedenleri ve iyileştirme çalışmaları

Özkan Coruk1, Aydın Kavak2
1Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Uludağ yükseliminin kuzey eteğindeki yüksek eğimli, plansız ve yoğun yapılaşmanın olduğu yamaçlar jeolojik olarak da kritik dengede bulunmaktadır. Bu çalışmada kritik dengedeki yamaçta gerçekleştirilen kontrolsüz kazı sonucunda yamaç dengesini bozularak yaklaşık 10 gün süren bir heyelan olayı yaşanmıştır. Bu süreçte şevin üst kesiminde oturma ve deformasyonlar artmış kontrolsüz kazıdan 8 dönümlük alan etkilenmiş ve bu kesimdeki yaklaşık 80 ev güvenlik amacıyla boşaltılmıştır. Heyelan sahasında yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda mühendislik jeolojisi modeli ortaya konulmuştur. Arazi ve laboratuvar çalışmaları ile kayma yüzeyi, temel ve örtü birimlerin jeoteknik özellikleri saptanmıştır. Bu özeliklere göre önlem ve destek projeleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında ilk önlem olarak topuk kesimde çift sıra şaşırtmalı fore kazıklardan oluşan destek yapısının imalatı daha sonra 3 kademe destek yapısı imalatı ile heyelan kontrol altına alınmıştır. Mühendislik jeolojisi ve jeoteknik koşullar dikkate alınmadan yapılan kontrolsüz kazıların ciddi maliyet ve diğer mağduriyetlere neden olduğu bu proje tipik bir örnek teşkil etmektedir. Benzer kontrolsüz girişimler ne yazık ki ülkemizde son dönemde artan bir oranda gündemi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Heyelan, Kontrolsüz Kazılar, Heyelan Önlem Yöntemleri.

Özkan Coruk, Aydın Kavak. Causes of Bursa Yıldırım district mollaarap landslide and improvement studies. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1408-1412

Corresponding Author: Özkan Coruk, Türkiye
LookUs & Online Makale