E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A multi-depot vehicle routing problem with time windows for daily planned maintenance and repair service planning [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(8): 913-919 | DOI: 10.5505/pajes.2023.99569

A multi-depot vehicle routing problem with time windows for daily planned maintenance and repair service planning

Elif Toru, Görkem Yılmaz
Ozyeğin University, Department of Industrial Engineering, Istanbul Turkey

A compressor manufacturer producing in Kocaeli/Dilovası region makes vehicle routing and employee planning daily to fulfill the maintenance and repairment request of the Marmara region and its surroundings the next day. The service types and times are agreed upon with the customer before service planning. The available vehicles and their operators are known for the planning day, and the starting and finishing points are the houses of the servicemen. All the demands must be satisfied in the time windows given by customers. Vehicle routing is planned so that all requests can be answered. We address the problem as a Multi Depot vehicle routing problem with time windows (MDVRPTW) and develop a mixed integer linear programming model. The mathematical model solution is good enough to solve the company's problem. In order to solve large instances, we develop a clustering heuristics, which gives a good solution in a short time.

Keywords: Multi Depot, Vehicle Routing Problem, Time Window

Günlük planlanmış bakım ve onarım servis planlaması için zaman pencereli bir çok depolu araç rotalama problemi

Elif Toru, Görkem Yılmaz
Özyeğin Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kocaeli/Dilovası bölgesinde üretim yapan bir kompresör üreticisi, Marmara bölgesi ve çevresinin ertesi günkü bakım ve onarım talebini karşılamak için günlük olarak araç rotalama ve personel planlaması yapmaktadır. Servis planlamasından önce servis türleri ve süreleri müşteri ile kararlaştırılır. Planlama günü mevcut araçlar ve operatörleri belirlidir, başlangıç ve bitiş noktaları çalışanların evleridir. Tüm talepler, müşteriler tarafından verilen zaman pencerelerinde karşılanır. Araç yönlendirmesi tüm taleplere cevap verecek şekilde planlanır. Problem, Zaman Pencereli Çok Depolu Araç Rotalama problemi(MDVRPTW) olarak ele alınmaktadır ve bir karma tamsayılı doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Matematiksel model çözümü şirketin problemini çözmeye yeterlidir. Büyük örnekleri çözmek için, kısa sürede iyi bir çözüm sağlayan bir kümeleme buluşsal yöntemi geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu Depo, Araç Rotalama Problemi, Zaman Penceresi

Elif Toru, Görkem Yılmaz. A multi-depot vehicle routing problem with time windows for daily planned maintenance and repair service planning. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(8): 913-919

Corresponding Author: Elif Toru, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale