E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A comparative evaluation on electric buses: Izmir city field analysis [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 43-51 | DOI: 10.5505/pajes.2020.99582

A comparative evaluation on electric buses: Izmir city field analysis

Ali Çağlar Önçağ1, Hakan Üzkat1, Ziya Can Yeşil2, Uğur Eliiyi3
1ESHOT General Directorate, Quality and Corporate Development Department, Section of Technology Development, Izmir, Turkey
2Ege University, Mechanical Engineering Department, Izmir, Turkey
3İzmir University Of Bakırçay, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Business Department, Izmir, Turkey

In recent years, due to factors such as climate change, energy costs and exhaust emissions, the issue of whether electric buses can be an alternative to diesel buses has been came into question. In this study, first general characteristics of electric buses are examined. Based on the utilization data of an electric bus fleet in İzmir, collected over a period of 2.5 years from 20 identical vehicles with 12-meter length, a comparative analysis is made with respect to alternative diesel bus performances in terms of energy and fuel consumption. In addition, detailed comparisons are made with a diesel bus on a specific line. The biggest bottleneck related with electric buses is their having relatively low ranges compared to diesel buses’. However, in the light of the data and results presented, it seems that electric buses might be considered as a serious alternative to diesel buses in the near future.

Keywords: Electric Bus, City Bus, Public Transportation

Elektrikli otobüsler üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme: İzmir şehir içi saha analizi

Ali Çağlar Önçağ1, Hakan Üzkat1, Ziya Can Yeşil2, Uğur Eliiyi3
1ESHOT Genel Müdürlüğü, Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı, Teknoloji Geliştirme Şube Müdürlüğü, İzmir
2Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir
3İzmir Bakırçay Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir

Son yıllarda iklim değişikliği, enerji maliyetleri, egzoz emisyonları gibi etkenler nedeniyle elektrikli otobüslerin, dizel otobüslere alternatif olup olamayacağı konusu gündeme gelmektedir. Bu çalışmada elektrikli otobüslerin genel özellikleri incelenmekte ve 12 metre uzunluğunda 20 araçtan oluşan bir elektrikli otobüs filosunun İzmir içerisinde kullanımı sonucunda elde edilen yaklaşık 2,5 yıllık verinin benzer dizel otobüslerle enerji ve akaryakıt tüketimi bakımından genel bir karşılaştırması yapılmaktadır. Buna ek olarak seçilen bir hat üzerinde bir dizel otobüs ile detaylı karşılaştırma yapılmaktadır. Elektrikli otobüslerle ilgili en büyük darboğaz dizel otobüslere göre nispeten düşük menzile sahip olmalarıdır. Buna karşın elde edilen veriler ışığında, yakın gelecekte elektrikli otobüslerin dizel otobüslere ciddi bir alternatif olabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Otobüs, Şehir İçi Otobüs, Toplu Ulaşım

Ali Çağlar Önçağ, Hakan Üzkat, Ziya Can Yeşil, Uğur Eliiyi. A comparative evaluation on electric buses: Izmir city field analysis. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 43-51

Corresponding Author: Ali Çağlar Önçağ, Türkiye
LookUs & Online Makale