E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Technology in Nursing Education: Augmented Reality [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Ahead of Print: PAJES-38228 | DOI: 10.5505/pajes.2020.38228

Technology in Nursing Education: Augmented Reality

Emine Pınar Martlı1, Nigar UNLUSOY DİNCER2
1Kırıkkale University, Vocational School Of Health Services, Kırıkkale, Turkey.
2Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty Of Health Science, Ankara, Turkey.

The augmented reality technology, in which virtual images are combined with real world objects in real time, has begun to take part in the education of “Generation Z”, 21st century youth. Today, augmented reality applications that contribute to the learning process are also utilized in the field of nursing education. When database research is conducted with the combinations of “nursing education” and “augmented reality” keywords, it is seen that various augmented reality applications are used for improving English proficiency, anatomy knowledge and some of the nursing practices of nursing students. Research results show that students’ learning experiences are improved with the use of augmented reality method thus learning becomes interesting and useful. This review includes the definition of augmented reality technology which increases the reality of environment and improves learning by embodying abstract concepts, its importance and place in nursing education, and the results of various studies on this subject.

Keywords: Augmented Reality, Nursing, Nursing Education

Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji: Artırılmış Gerçeklik

Emine Pınar Martlı1, Nigar UNLUSOY DİNCER2
1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara

Sanal görüntülerin gerçek zamanlı olarak, gerçek dünya nesneleri ile birleştirildiği artırılmış gerçeklik teknolojisi, 21. yüzyıl “Z kuşağı” gençlerinin eğitiminde yer almaya başlamıştır. Günümüzde öğrenme sürecine katkı sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamaları, hemşirelik eğitimi alanına da aktarılmaktadır. Veri tabanlarında “hemşirelik eğitimi”, “arttırılmış gerçeklik” ve “nursing education”, “augmented reality” anahtar kelimeleri kombinasyonları ile tarama yapıldığında, hemşirelik öğrencilerinin İngilizce yeterliliklerini geliştirmeye, anatomi bilgilerini artırmaya ve bazı hemşirelik girişimlerinin öğretimine yönelik çeşitli artırılmış gerçeklik uygulamalarına rastlanmaktadır. Araştırma sonuçları öğrencilerin artırılmış gerçeklik yöntemi ile öğrenme deneyimlerini geliştirdiklerini ve bu şekilde öğrenmenin ilgi çekici ve kullanışlı hale geldiğini göstermektedir. Bu derlemede, ortamının gerçekliğini arttıran ve soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmeye katkı sağlayan artırılmış gerçeklik teknolojisinin tanımı, hemşirelik eğitimindeki yeri, önemi ve bu konuda yapılan araştırma sonuçları yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Hemşirelik, Hemşirelik EğitimiCorresponding Author: Emine Pınar Martlı, Türkiye
LookUs & Online Makale