E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Inverse solution of the SP anomalies of two dimensional sheet like bodies [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1164-1169 | DOI: 10.5505/pajes.2019.44069

Inverse solution of the SP anomalies of two dimensional sheet like bodies

Coşkun SARI, Emre TİMUR
Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Department of Geophysics, Buca-Izmir

Usage of the least squares and inversion methods are commonly applied to the geophysical data analysis. Solution of the theoretical anomalies of inclined sheet like bodies for the self potential method were compared by writing a Fortran based computer program which is using simple iterative methods with damped least squares (Marquardt-Levenberg) method. As a result of theoretical model studies, model parameters have been reached with very little number of iterations at the small error limits. Applied Marquardt-Levenberg method damping factor has been carried out automatically in the program depending on converging and non-converging conditions. Depth, horizontal length and starting point (X0) parameters of the inclined sheet model were obtained within low error limits compared with the iteration methods for model and real field data.

Keywords: Self-Potential, Inclined sheet model, Least Squares, Marquardt-Levenberg

İki boyutlu levha tipi yapıların SP anomalilerinin ters çözümü

Coşkun SARI, Emre TİMUR
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Buca-İzmir

En küçük kareler ve ters çözüm yöntemlerinin kullanımı jeofizik veri analizinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Eğilimli tabaka benzeri cisimlerin kuramsal anomalilerinin doğal potansiyel yöntemi için çözümü, basit yinelemeli yöntemler ve sönümlü en küçük kareler (Marquardt-Levenberg) yöntemi kullanılarak Fortran tabanlı bir bilgisayar programı yazılarak karşılaştırılmıştır. Kuramsal model çalışmaları sonucunda, küçük hata limitlerinde çok az sayıda yineleme ile model parametrelere ulaşılmıştır. Uygulanan Marquardt-Levenberg yöntemi sönümleme faktörü programda, yakınsak ve yakınsak olmayan koşullara bağlı olarak otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Eğimli levha modelinin derinlik, yatay uzunluk ve başlangıç noktası (X0) parametreleri, model ve gerçek alan verileri için iterasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında düşük hata sınırları içinde elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Potansiyel, Eğimli levha modeli, En küçük kareler, Marquardt-Levenberg

Coşkun SARI, Emre TİMUR. Inverse solution of the SP anomalies of two dimensional sheet like bodies. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1164-1169

Corresponding Author: Coşkun SARI, Türkiye
LookUs & Online Makale