E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Investigation Of The Usability Of Building Concrete Wastes As Aggregate In Bituminous Base Course On Highways [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1035-1041 | DOI: 10.5505/pajes.2019.57983

Investigation Of The Usability Of Building Concrete Wastes As Aggregate In Bituminous Base Course On Highways

Serdal Terzi1, Mahmut VURAL2
1Department Of Civil Engineering, Engineering Faculty, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department Of Civil Engineering, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

In this study, the wastes of the buildings that were destroyed by completing their economic life were granulated into aggregate. Comparisons were made with specification limits by identifying physical and mechanical properties of raw limestone and aggregate obtained from demolition wastes. Afterwards, the granulated aggregate was mixed into Hot Mix Asphalt (HMA) at 100%, 75%, 50% and 25% by weight and the remaining part is used as limestone. For each mixing ratio, optimum binder content was determined by using Superpave volumetric mix design procedure. The moisture susceptibility of the samples, with optimum binder content was determined according to AASHTO T 283. Moreover, tests were also performed for the samples without adding waste and the results were compared with the demolition waste samples. When the test results are compared with the limits of the Highway Technical Specifications, it is observed that the water absorption rates of the waste samples and the Los Angeles abrasion test results exceed the specification limits, and it is determined that demolition wastes can be used only at a rate of 25% on asphalt base layers.

Keywords: Recycled building waste, Superpave, Indirect tensile strength

Bina Beton Atıklarının Karayollarında Bitümlü Temelde Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Serdal Terzi1, Mahmut VURAL2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta

Bu çalışmada ekonomik ömürlerini tamamlayarak yıkılan binaların atıkları öğütülerek agrega haline getirilmiştir. Referans kireçtaşı numunesi ve bina atıklarından elde edilen agrega numunelerinin, fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenerek şartname limitleri ile karşılaştırılmaları yapılmıştır. Bununla birlikte agrega haline getirilen atıklar Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) numuneleri ile, kalan kısmı kireçtaşı olmak üzere, sırasıyla %100, %75, %50 ve %25 oranlarında karıştırılmıştır. Her farklı karışım oranı için karışımın SuperpaveTM yöntemi ile hacimsel analizi yapılarak optimum bağlayıcı içeriği belirlenmiştir. Optimum bağlayıcı içeriği belirlenen numunelerin AASHTO T 283’e göre nem hassasiyetleri incelenmiştir. Ayrıca atık ilave edilmeyen referans kireçtaşı numuneleri için de deneyler yapılmış ve sonuçlar bina atıkları ile karşılaştırılmıştır. Test sonuçlarının Karayolu Teknik Şartnamesi limitleri ile kıyası yapıldığında, atık numunelerin su emme oranları ve Los Angeles aşınma deney sonuçlarının şartname limitlerini aştığı gözlemlenmiş olup, bina atıklarının bitümlü temellerde ancak %25 oranında kullanılabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geri dönüştürülmüş bina atıkları, Superpave, İndirekt Çekme Mukavemeti

Serdal Terzi, Mahmut VURAL. Investigation Of The Usability Of Building Concrete Wastes As Aggregate In Bituminous Base Course On Highways. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1035-1041

Corresponding Author: Serdal Terzi, Türkiye
LookUs & Online Makale