E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Geotechnical Site Investigation and Evaluation of 20 March 2019 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Earthquake [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1343-1352 | DOI: 10.5505/pajes.2020.72798

Geotechnical Site Investigation and Evaluation of 20 March 2019 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Earthquake

Halil Kumsar, Mehmet Özkul, Barış Semiz
Pamukkale University Engineering Faculty Department Of Geological Engineering

An earthquake with a magnitude of (Mw) 5.5 occurred in Yeniköy village of Acıpayam district (Denizli) on 20 Mart 2019 caused heavy damages on masonary structures in Acıpayam basin. Groundwater level from ground surface in the basin varies between 1m and 11m, and soil sturucture of the basin is made up of sillty, gravely and sandy caly. Soil liequfaction was not observed in the basin after the earthquake. The main reasons of the heavy damage on the structures are mainly, high value of soil amplification, use of clayey adobe bricks and hollow bricks for building masonary houses, unpermitted construction of roof floors by using hollow bricks.

Keywords: Acıpayam (Denizli), earthquake, geology, geotechnic

20 Mart 2029 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Depreminin Jeoteknik Saha İncelemesi ve Değerlendirmesi

Halil Kumsar, Mehmet Özkul, Barış Semiz
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

20 Mart 2019 tarihinde merkez üssü Denizli ili Acıpayam ilçesinin Yeniköy mahallesi sınırları içerisinde 5.5 (Mw) büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucunda, Acıpayam ovası içindeki yerleşim yerlerinde yığma yapılarda ağır hasarlar meydana gelmiştir. Ova içinde yeraltısuyu derinliği zemin yüzeyinden 1 m-4.5 m arasında değişmektedir ve zemin yapısı genellikle siltli çakıllı ve kumlu kil biriminden oluşmaktadır. 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası ova içerisinde zemin sıvılaşması gözlenmemiştir. Yapılardaki ağır hasarların ana nedeni, zemin büyütmesinin yüksek olduğu yerleşim yerlerinde kerpiç, biriket ve delikli tuğla ile yapılmış yığma yapıların olması, ve betonarme yapılarda da kaçak ve dayanımsız yığma çatı katlarının inşa edilmesinden kaynaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acıpayam (Denizli), deprem, jeoloji, jeoteknik

Halil Kumsar, Mehmet Özkul, Barış Semiz. Geotechnical Site Investigation and Evaluation of 20 March 2019 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Earthquake. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1343-1352

Corresponding Author: Halil Kumsar, Türkiye
LookUs & Online Makale