E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Comparison of hydrological models in upper Aras Basin [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1015-1022 | DOI: 10.5505/pajes.2019.98852

Comparison of hydrological models in upper Aras Basin

Ali Arda Sorman1, Emin Tas2, Yusuf Ogulcan Dogan1
1Eskişehir Technical University, Dept. of Civil Engineering, Eskişehir
2Afyon Kocatepe University, Dept. of Civil Engineering, Afyonkarahisar

The increasing importance of water resources planning and management each day has led to a widespread use of hydrologic modeling. Especially in Turkey, where the headwaters of drainage basins are located around mountainous areas, snowmelt dominates streamflow during spring months which makes modeling applications important and necessary. In this study, two different conceptual hydrologic models (HEC-HMS and HBV) are compared during 2008-2015 water years in the mountainous headwaters of Aras Basin, located in eastern Turkey. For both models, performance on runoff using Nash-Sutcliffe Efficiency is above 0.8 and 0.7 for calibration and validation respectively. This first conceptual hydrologic modeling implementation and comparison in Aras Basin did indeed give promising results as well as suggesting to consider other variables beside streamflow.

Keywords: Hydrologic modeling, HEC-HMS, HBV, Snow Water Equivalent, Aras Basin

Yukarı Aras Havzasında hidrolojik modellerin karşılaştırması

Ali Arda Sorman1, Emin Tas2, Yusuf Ogulcan Dogan1
1Eskişehir Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh., Eskişehir
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, İnşaat Müh., Afyonkarahisar

Günbegün önemi artan su kaynakları planlama ve yönetimi çalışmalarında hidrolojik modellemenin etkin kullanılması yaygınlaşmaktadır. Özellikle Türkiye’deki drenaj havzaları başlangıç bölgelerinin karlı dağlık alanlardan oluşması ve bahar aylarında karların erimesiyle birlikte akımların büyük bir bölümünün kar erimesinden meydana gelmesi bu bölgelerdeki modelleme uygulamalarını önemli ve zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin doğu ve dağlık bölgesinde yer alan Aras Havzasının memba suları iki farklı kavramsal hidrolojik model (HEC-HMS ve HBV) kullanılarak 2008-2015 su yılları arasında modellenmiş ve karşılaştırılmıştır. Nash-Sutcliffe ölçütü kullanılarak performansı değerlendirilen her iki modelin akıma göre kalibrasyon başarısı 0.8 ve doğrulaması 0.7 değerlerinin üzerinde bulunmuştur. Aras Havzasında öncül bir kavramsal hidrolojik modelleme uygulaması olan bu karşılaştırma çalışmasının başarılı sayılabilecek sonuçlar verdiği ve benzer çalışmaların akımın yanı sıra başka değişkenlerin de çalışmaya dahil edilebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hidrolojik modelleme, HEC-HMS, HBV, Kar Su Eşdeğeri, Aras Havzası

Ali Arda Sorman, Emin Tas, Yusuf Ogulcan Dogan. Comparison of hydrological models in upper Aras Basin. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1015-1022

Corresponding Author: Emin Tas, Türkiye
LookUs & Online Makale