Determining Optimum Configuration of One-Way and Two-Way Streets Using Shortest Path Travel Costs Based on Results of Traffic Assignment [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1087-1092 | DOI: 10.5505/pajes.2017.21208  

Determining Optimum Configuration of One-Way and Two-Way Streets Using Shortest Path Travel Costs Based on Results of Traffic Assignment

Özgür Başkan1, Cenk Ozan2
1Pamukkale University,Engineering Faculty, Dept. of Civil Eng., Denizli
2Adnan Menderes University, Engineering Faculty, Dept. of Civil Eng., Aydin

Traffic congestion is one of the major problems in transportation field. To reduce unfavorable impact of that problem, one of the conventional applications is to find optimal or near-optimal configuration of one-way streets on road networks. When some of two-way streets in the network are converted to one-way, which may be cheaper than other possible improvements, the performance of the road system may increase. Thus, this arrangement should be evaluated in order to determine its possible effects. For this purpose, a bilevel heuristic solution algorithm is proposed to find optimal configuration of one-way streets on road networks in this study. The upper level deals with finding optimal configuration of one-way streets by minimizing the total flow (demand) weighted shortest path travel costs (distance) while user equilibrium link flows are determined in the lower level. Shortest path travel costs between OD pairs are obtained after executing traffic assignment module of VISUM software by considering link travel times according to created network configuration in the upper level. To make more attractive one-way streets, we have used the parameter of α which is multiplied with the length of one-way streets to increase its speed. The bilevel heuristic solution algorithm is combined with VISUM and applied to Sioux-Falls city network. The results of near-optimal arrangement of one-way streets are compared with those of base case in terms of objective function considered. Additionally, sensitivity analysis was performed to investigate how the algorithm reacts to the variation of the parameter of α. Results showed that developed algorithm may be considered for finding optimal configuration of one–way streets on urban road networks.

Keywords: Traffic management, One-way streets, Bilevel programming


En Kısa Rota Seyahat Süreleri Kullanılarak Tek ve İki Yönlü Yolların Optimum Düzenlemelerinin Yapılması

Özgür Başkan1, Cenk Ozan2
1Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak., İnş. Müh. Böl., Denizli
2Adnan Menderes Üniversitesi, Müh. Fak., İnş. Müh. Böl., Aydın

Ulaştırma alanındaki en önemli problemlerden biri bilindiği gibi trafik sıkışıklığıdır. Trafik sıkışıklığının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için uygulanan geleneksel yöntemlerden biride tek yön uygulamalarıdır. Kentiçi yol ağlarındaki iki yönlü yolların bazılarının tek yöne çevrilmesi uygulaması bilindiği gibi sistem performansını artırmaya yönelik diğer uygulamalardan daha az maliyetlidir. Bu nedenle tek yön uygulamalarının ağ performansı üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışmada bu amaçla yol ağlarındaki tek yönlü yolların optimum konfigürasyonun belirlenmesi amacıyla iki seviyeli sezgisel bir çözüm algoritması geliştirilmiştir. Üst seviyede talep ağırlıklı en kısa rota seyahat sürelerinin toplamının en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Alt seviyede ise kullanıcı dengesi bağ akımları belirlenmiştir. Üst seviyede oluşturulan ağ yapısına bağlı olarak belirlenen bağ seyahat süreleri dikkate alınarak trafik atama problemi VISUM yazılımı ile çözülmüş ve Başlangıç-Varış (B-V) çiftleri arasındaki en kısa rota seyahat süreleri elde edilmiştir. Tek yönlü yolların daha cazip hale getirmek amacıyla α parametresi kullanılmıştır. Bu amaçla ulaşım ağı içinde tek yöne çevrilen bağların uzunluğu α parametresi ile çarpılarak azaltılmış bir başka deyişle bağ üzerindeki hız artırılmıştır. Geliştirilen iki seviyeli sezgisel çözüm algoritması Sioux-Falls ulaşım ağına uygulanmıştır. Bazı bağların tek yön olması durumundaki sonuçlar ağdaki tüm bağların çift yönlü hizmet vermesi durumuna göre geliştirilen amaç fonksiyonu değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Ayrıca α parametresine karşı geliştirilen algoritmanın duyarlılığını test etmek amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır. Sonuçlar geliştirilen algoritmanın kentiçi ulaşım ağlarında yapılması planlanan tek yön uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Trafik yönetimi, Tek yön, İki seviyeli programlama


Özgür Başkan, Cenk Ozan. Determining Optimum Configuration of One-Way and Two-Way Streets Using Shortest Path Travel Costs Based on Results of Traffic Assignment. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1087-1092

Corresponding Author: Özgür Başkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar


 
Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


LookUs & Online Makale