E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

AMAÇ ve KAPSAM

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi temel mühendislik konularını kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergi, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinir.

GEÇMİŞ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ilk olarak 1995 yılında “Mühendislik Bilimler Dergisi” (ISSN: 1300-7009) adı altında yayımlanmaya başlamıştır. 2009 yılında derginin adı halen kullanılmakta olan “Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak değişmiştir. Dergi 2013 yılına kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2013 yılından itibaren E-Dergi olarak (ISSN: 2147-5881) yılda 6 sayı yayımlama kararı almıştır. 2014 yılından itibaren ise çıkan sayılarda konu bütünlüğü sağlanacak şekilde yayım planı tekrar güncellenmiş ve yılda 7 sayı yayımlanmaya başlanmıştır.

MEVCUT YAYIM PLANI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi yılda 7 sayı olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılar konu bütünlüğü dikkate alınarak aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır:

A Grubu: Makine Müh., Endüstri Müh., Enerji Sistemleri Müh.

B Grubu: Elektrik-Elektronik Müh., Bilgisayar Müh.

C Grubu: İnşaat Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh., Jeofizik Müh.

D Grubu: Tekstil Müh., Kimya Müh., Gıda Müh.

Gruplar

Şubat

Nisan

Haziran

Ağustos

Ekim

Kasım

Aralık

A

Sayı 1

Sayı 4

 

B

Sayı 2

Sayı 5

 

C

Sayı 3

Sayı 6

D

 

Sayı 7

Bu sayılara ek olarak Aralık ayında Yayın Kurulu’nun kararıyla belirlenen Özel Sayılar opsiyonel olarak yayımlanabilmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 3 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “Kapalı İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmekte ve hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine makale dosyası üzerinden ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar Baş Editör veya Baş Editör Yardımcıları tarafından hakem ve Alan Editörü görüşlerine bağlı olarak verilmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek dergi içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.

MAKALE TİPLERİ

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orjinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi tarafından kabul edilmektedir.

Derleme Makaleler

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisinde (PAJES) yayınlanacak olan “DERLEME” makalelerde yazım dili ingilizce olmalıdır. “DERLEME” makalelerde kelime miktarlarının kaynaklar/referanslar haricinde 7500 - 20000 alt ve üst sınırları arasında olmalıdır (Şekil ve Tablo içerikleri dâhil). “DERLEME” makalelerde en az kaynak/referans sayısının 80 adet olmalı, kullanılan kaynakların en az %40’ını son yedi yıl (makalenin dergimize geliş tarihten itibaren) içerisindeki yayınlar oluşturmalıdır. “DERLEME” makalelerde benzerlik ile ilgili sınır değerler tüm makale için %30, cümle bazında (tekilde) ise %5 olarak uygulanacaktır.

Özel Sayı Makaleleri

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisinde (PAJES) 2020 yılı itibari ile “ÖZEL SAYI” da basılacak tüm makalelerde yazım dili %100 İngilizce olacaktır.

ETİK KURALLAR

“Uluslararası Yayın Etiği Komitesinin (COPE)” resmi kayıtlı üyesi olan Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi sadece yeni bir çözüm yaklaşımının ürünü olan veya mevcut bir bilgiye yeni bir bakış akışı kazandıran nitelikteki özgün çalışmaları yayımlanmak üzere kabul etmektedir. Dergiye gönderilen bir çalışma başka bir dergide herhangi bir dilde yayımlanmamış ve başka bir platformda değerlendirme aşamasında bulunmamalıdır. Tüm makaleler COPE tarafından belirtilen genel etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. COPE tarafından yapılan önermeler ve genel yayın gereksinimlerine bağlı olarak Yazarlar, Hakemler ve Editörler EKTE verilen uluslararası standartlara bağlı kalmak zorundadır.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarlar

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin genel yayın ilkelerine göre, sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. İş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade ödemesi gibi finansal ilişkiler çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve derginin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar gönderilen makaleleri ile birlikte editöre mektup niteliğinde hazırlanan bir belge ile herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

Hakemler

Herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda hakem değerlendirme sürecinin ret edilmesinden hakemler sorumludur. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumlarda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Editörler

Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.

İNTİHAL KONTROLÜ

Ocak 2015’den itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.

ŞİKÂYET POLİTİKASI

Yayımlanmış herhangi bir materyal ile ilgili şikâyetler ilk yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay süresince alınmaktadır. Herhangi bir şikâyet olması durumunda, yazarlar tarafından ilgili şikâyetlerin gerekçeleri ile birlikte dergi yayın ofisine e-mail ile bildirilmesi gerekmektedir.

TELİF HAKKI DEVRİ

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne devredilmelidir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.

DOI BİLGİSİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere birer DOI numarası verilmektedir.

ISSN

1300-7009 (2013 öncesine ait basılı sürüm
2147-5881 (2013 ve sonrasına ait online sürüm)

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale