E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

AMAÇ ve KAPSAM
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi temel mühendislik konularını kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergi, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinir.

GEÇMİŞ
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ilk olarak 1995 yılında “Mühendislik Bilimler Dergisi” (ISSN: 1300-7009) adı altında yayımlanmaya başlamıştır. 2009 yılında derginin adı halen kullanılmakta olan “Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak değişmiştir. Dergi 2013 yılına kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2013 yılından itibaren E-Dergi olarak (ISSN: 2147-5881) yılda 6 sayı yayımlama kararı almıştır. 2014 yılından itibaren ise çıkan sayılarda konu bütünlüğü sağlanacak şekilde yayım planı tekrar güncellenmiş ve yılda 7 sayı yayımlanmaya başlanmıştır.

MEVCUT YAYIM PLANI
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi yılda 7 sayı olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılar kabul tarihi dikkate alınarak Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında basılmaktadır.

Bu sayılara ek olarak Aralık ayında Yayın Kurulu’nun kararıyla belirlenen Özel Sayılar opsiyonel olarak yayımlanabilmektedir.

MAKALE TİPLERİ
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orijinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi tarafından kabul edilmektedir.

Araştırma Makaleleri
Yukarıda belirtilmiş bilim alanlarına dahil olan, derginin amaç ve kapsamı ile tutarlı tam metin makaleler kabul edilmektedir. Araştırma makalesi, ilgili olduğu konudaki teorik bilgileri, detaylı deneysel bulguları içeren ve bunların derinlemesine tartışılıp değerlendirildiği yazılardır. Vaka incelemeleri kabul edilmemektedir. Makalenin toplam uzunluğu 8000 kelimeyi aşmamalıdır.

Derleme Makaleler
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisinde (PAJES) yayınlanacak olan “DERLEME” makalelerde yazım dili ingilizce olmalıdır. “DERLEME” makalelerde kelime miktarları kaynaklar/referanslar haricinde 7500 - 20000 alt ve üst sınırları arasında olmalıdır (Şekil ve Tablo içerikleri dâhil). “DERLEME” makalelerde en az kaynak/referans sayısı 80 adet olmalı, kullanılan kaynakların en az %40’ını son yedi yıl (makalenin dergiye geliş tarihten itibaren) içerisindeki yayınlar oluşturmalıdır. “DERLEME” makalelerde benzerlik ile ilgili sınır değerler tüm makale için %30, cümle bazında (tekilde) ise %5 olarak uygulanacaktır.

Özel Sayı Makaleleri
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisinde (PAJES) 2020 yılı itibari ile “ÖZEL SAYI” da basılacak tüm makalelerde yazım dili %100 İngilizce olacaktır.

TELİF HAKKI DEVRİ
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne devredilmelidir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.

DOI BİLGİSİ
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere birer DOI numarası verilmektedir.

ISSN
1300-7009 (2013 öncesine ait basılı sürüm
2147-5881 (2013 ve sonrasına ait online sürüm)

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale