E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Dekan
Prof. Dr. Nazım USTA
(Mühendislik Fakültesi Adına )

Baş Editör

Prof. Dr. Tamer KORALAY

Yardımcı Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Levent GÜREL
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Tanık ÇAYCI

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fethi HALICI
Doç. Dr. Yasin YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Recep YURTSEVEN
Doç. Dr. Hacer GÜNER GÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ayça SUPÇİLER
Doç. Dr. Selim KÖROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZEK
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Önder KARAKILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Meriç ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Elif HAYTAOĞLU
Dr. Fatmana ŞENTÜRK
Prof. Dr. Ülker Güner BACANLI
Prof. Dr. Hüseyin CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇUKURLUOĞLU
Dr. Fatma Figen ALTINOĞLU
Prof. Dr. Osman Ozan AVİNÇ
Doç. Dr. Fatma IŞIK
Doç. Dr. Abdullah AKDOĞAN

Yayın Koordinatörleri

Doç. Dr. Hakan KARACA
Doç. Dr. Engin DEMİRAY
Alp ŞENOCAK

Sekretarya

Ersin BAHAR
Emre KORKMAZ

Dergi Personeli

Adnan ATLAY

Hızlı Arama