E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Dekan
Prof. Dr. Kadir KAVAKLIOĞLU
(Mühendislik Fakültesi Adına )

Baş Editör

Prof. Dr. Tamer KORALAY

Yardımcı Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Levent GÜREL
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Tanık ÇAYCI

Alan Editörleri

Doç. Dr. Okyar KAYA
Doç. Dr. Gülay YAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Recep YURTSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKYER
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ayça SUPÇİLER
Dr. Öğr. Üyesi İlker KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZEK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜMBEK
Doç. Dr. Meriç ÇETİN
Doç. Dr. Tufan TURACI
Dr. Fatmana ŞENTÜRK
Prof. Dr. Ülker Güner BACANLI
Prof. Dr. Yetiş Şazi MURAT
Doç. Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU
Dr. Fatma Figen ALTINOĞLU
Prof. Dr. Osman Ozan AVİNÇ
Doç. Dr. Fatma IŞIK
Prof. Dr. Abdullah AKDOĞAN

Yayın Koordinatörleri

Arş. Gör. Ufuk Gökçe AYRANCI
Arş. Gör. Fatma KARSLIOĞLU
Arş. Gör. Behlül SARIKAYA

Sekreterya

Arş. Gör. Tugay ÇELİK
Arş. Gör. Yaşar Said DERDİMAN
Arş. Gör. Ahmet Can YILDIZ

Dergi Personeli

Adnan ATLAY

Hızlı Arama