E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Dekan
Prof. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ
(Mühendislik Fakültesi Adına )

Baş Editör

Prof. Dr. Gülbin ERDEN

Yardımcı Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Fatmana ŞENTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Tanık ÇAYCI
Dr. Öğr. Üyesi Özge Ersu ÇAKIR

Alan Editörleri

Doç. Dr. Gülay YAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Osman YELER
Dr. Öğr. Üyesi Recep YURTSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKYER
Dr. Öğr. Üyesi Ozan ÇAPRAZ
Dr. Öğr. Üyesi İlker KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZEK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜMBEK
Prof. Dr. Tufan TURACI
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK
Prof. Dr. Yetiş Şazi MURAT
Dr. Öğr. Üyesi Engin NACAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KAMAL
Doç. Dr. Levent GÜREL
Dr. Yağmur Meltem AYDIN KIZILKAYA
Doç. Dr. Barış SEMİZ
Dr. Fatma Figen ALTINOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZKAL
Doç. Dr. Seher ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKIN ŞAHBAZ

Yayın Koordinatörleri

Arş. Gör. Ufuk Gökçe AYRANCI
Arş. Gör. Fatma KARSLIOĞLU
Arş. Gör. Behlül SARIKAYA

Sekreterya

Arş. Gör. Tugay ÇELİK
Arş. Gör. Elif ÖZKUL
Arş. Gör. Zübeyr ŞEKERCİĞLU
Arş. Gör. Ahmet Can YILDIZ

Dergi Personeli

Adnan ATLAY

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale