E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
En Çok İndirilen Makaleler - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
CNC Frezelemede Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Parametrelerin Matematiksel Olarak Modellenmesi
Mathematically Modeling Parameters Influencing Surface Roughness in CNC Milling
Engin Nas, Gürcan Samtaş, Halil Demir
doi: 10.5505/pajes.2012.58077   2012; 18 - 1 | Sayfalar 47 - 59

PAMUKKALE GIDA SEMPOZYUMU III ÖZEL SAYISI
2.
Yarı-Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler
Semi-Dried Fruits and Vegetables
Gamze Uysal Seçkin, Levent Taşeri
doi: 10.5505/pajes.2015.47560   2015; 21 - 9 | Sayfalar 414 - 420

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Macar Algoritmasının Sıfırları Kapatma Alt Yordamı Üzerine
On a Subroutine for Covering Zeros in Hungarian Algorithm
Murat Erşen Berberler, Onur Uğurlu, Gözde Kızılateş
doi: 10.5505/pajes.2012.30502   2012; 18 - 2 | Sayfalar 85 - 94

4.
Mikrodalga Fırında Suni Yaşlandırılan 6013 Alüminyum Alaşımın Korozyon Davranışının İncelenmesi
Investigation of Corrosion Behavior Of 6013 Aluminum Alloys For Artificial Aged Microwave Furnace
Muzaffer Erdoğan, Ramazan Tekin, Murat Kaya
doi: 10.5505/pajes.2014.65375   2014; 20 - 1 | Sayfalar 25 - 30

5.
Tek Makineli Çizelgelemede Genel Öğrenme Fonksiyonları: Optimal Çözümler
Single Machine Scheduling with General Learning Functions: Optimal Solutions
Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2013.43153   2013; 19 - 2 | Sayfalar 76 - 80

6.
Evsel Fotovoltaik Sistemlerin Ömür Boyu Maliyet Analizi
Life Cycle Cost Analysis of Domestic Photovoltaic System
Murat Öztürk, Burcu Bozkurt Çırak, Nuri Özek
doi: 10.5505/pajes.2012.76486   2012; 18 - 1 | Sayfalar 1 - 11

7.
Alüminyum alaşımlı jantların tasarım ve ağırlık optimizasyonu
Design and weight optimization of aluminum alloy wheels
Ali Kara, Halil Emre Çubuklusu, Özgür Yavuz Topçuoğlu, Ömer Burak Çe, Uğur Aybarç, Caner Kalender
doi: 10.5505/pajes.2017.34356   2017; 23 - 8 | Sayfalar 957 - 962

8.
AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi
Investigation of Machinability Characteristics of AISI 316Ti Stainless Steel
Yunus Kayır, Ahmet Aytürk
doi: 10.5505/pajes.2012.58076   2012; 18 - 1 | Sayfalar 61 - 71

9.
Twitter verileri ile duygu analizi
Sentiment analysis with Twitter
Eyüp Sercan Akgül, Caner Ertano, Banu Diri
doi: 10.5505/pajes.2015.37268   2016; 22 - 2 | Sayfalar 106 - 110

10.
Çok Sayıda Elastik Mesnetli Rijit Çubuk Taşıyan Eksenel Yüklü Çok Kademeli Timoshenko Kirişinin Serbest Titreşim Analizi
Free Vibration Analysis of the Axial-Loaded Timoshenko Multiple-Step Beam Carrying Multiple Elastic-Supported Rigid Bars
Yusuf Yeşilce
doi: 10.5505/pajes.2012.04696   2012; 18 - 3 | Sayfalar 183 - 197

11.
AA2024 Alüminyum Alaşımlarının Lazer Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi
The Effects of Welding Parameters on the Mechanical Properties on Laser Welding of AA2024
Adnan Akkurt, Aydın Şık, İsmail Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2012.54264   2012; 18 - 1 | Sayfalar 37 - 45

12.
Sürekli Tablalı Kirişsiz Döşemeli Betonarme Binalarda Perde Oranının Göreli Kat Ötelemelerine Etkisi
Effect of Shear Wall Ratio to Interstorey Drift in Reinforced Concrete (R/C) Buildings With Flat Slab With Continuous Drop Panel
Sibel Sağlıyan, Erkut Sayın, Burak Yön
doi: 10.5505/pajes.2012.96636   2012; 18 - 3 | Sayfalar 209 - 220

13.
Mermer Atıkları Kullanılarak Üretilen Otomotiv Fren Balatasının Sürtünme Katsayısının Farklı Fren Balataları İle Karşılaştırılması
Marble Waste Using Produced of Automotive Brake Pad of Friction Coefficient Different Pad Brake Pads With Comprasion
Mustafa Timur, Halil Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2013.55264   2013; 19 - 1 | Sayfalar 10 - 14

14.
Isparta İçin Aylık Ortalama Günlük Global Güneş Radyasyonu Tahmininde Mevcut Olan Bazı Modellerin Karşılaştırılması
Comparison of Some Existing Models for Estimating Monthly Average Daily Global Solar Radiation for Isparta
Murat Öztürk, Nuri Özek, Berna Berkama
doi: 10.5505/pajes.2012.70288   2012; 18 - 1 | Sayfalar 13 - 27

15.
Bir toprak dolgu barajındaki sızıntı yollarının belirlenmesinde elektrik özdirenç görüntüleme ve doğal potansiyel yöntemlerin uygulaması
Application of electrical resistivity imaging and self-potential methods to determine leakage pathways in an earth fill dam
Sedat Yılmaz, Meriç Köksoy
doi: 10.5505/pajes.2016.60862   2017; 23 - 6 | Sayfalar 799 - 803

16.
Evrimsel Hesaplama Tekniği Kullanarak Sınav Takvimi Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi
Developing Examination Scheduling Automation System By Using Evolutionary Computing Technique
Abdulkadir Yaldır, Ceyda Baysal
doi: 10.5505/pajes.2012.91885   2012; 18 - 2 | Sayfalar 105 - 122

17.
Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması
A review of literature on the use of machine learning methods for opinion mining
Aytuğ Onan, Serdar Korukoğlu
doi: 10.5505/pajes.2015.90018   2016; 22 - 2 | Sayfalar 111 - 122

18.
Çimento Stabilizasyonlu Zeminin Esnek Üstyapı Maliyetine Etkisi
The Effect of Cement Stabilized Subgrade on Cost of the Flexible Pavement
Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz, Alaaddin Geçkil
doi: 10.5505/pajes.2012.39974   2012; 18 - 3 | Sayfalar 165 - 172

19.
Atıkların Biyohidrojen Üretim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Biohydrogen Production Potential of Wastes
Nevim Genç
2011; 17 - 2 | Sayfalar 63 - 77

20.
Kauçuk Mekaniğinde Yapılan Deneyler
Experiment Which is Done in Rubber Mechanics
Vahap Vahapoğlu
doi: 10.5505/pajes.2013.10820   2013; 19 - 1 | Sayfalar 33 - 60

LookUs & Online Makale