E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - 2020
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VII

2.
Fonksiyonel derecelendirilmiş ve sandviç yapılı PVC köpük takviyesinin 6063-T5 Al tüplerin enerji absorbe etme davranışına olan etkisinin incelenmesi
Investigation into the effect of the functionally graded and sandwich PVC foam filling on the energy absorption capability of 6063-T5 Al tubes
Muhammet Muaz Yalçın, Kenan Genel
doi: 10.5505/pajes.2019.92300  Sayfalar 581 - 586

3.
Sıcaklığa maruz fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış eğri eksenli kirişte plastik akmanın başlaması
Yielding of functionally graded curved beam subjected to temperature
Mehmet Haskul
doi: 10.5505/pajes.2019.92331  Sayfalar 587 - 593

4.
SiO2 Katkısının Al2TiO5 Seramiklerinin Fiziksel Özelliklerine Etkisi
The Effect of SiO2 Addition on Physical Properties of Al2TiO5 Ceramics
Melih Özçatal, Mustafa Serhat Baspinar
doi: 10.5505/pajes.2019.54910  Sayfalar 594 - 598

5.
Midye kabuğu/epoksi parçacık takviyeli kompozitin mode-I kırılma tokluğunun deneysel olarak incelenmesi
An experimental investigation on mode-I fracture toughness of mussel shell/epoxy particle reinforced composites
Cemal Koçhan
doi: 10.5505/pajes.2019.46690  Sayfalar 599 - 604

6.
Doğal Lif Takviyesinin Poliolefin Bazlı Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
The Influence of Natural Fiber Reinforcement on the Mechanical Properties of Polyolefin-Based Hybrid Composites
Ayça Şahika Şahin, Sami Sayer
doi: 10.5505/pajes.2020.05152  Sayfalar 605 - 612

7.
Cıvata bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda hasar analizi
Failure analysis of bolted laminated composite plates
Tolga Dursun, Mahmut Özbay
doi: 10.5505/pajes.2020.99075  Sayfalar 613 - 619

8.
Sürtünmeli Delme İşleminde Elde Edilen Kovanın ve Pulun Oluşmasına Etki Eden Parametrelerin Araştırılması
Investigation of parameters affecting the formation of the bushing and bushing wall obtained in the friction drilling process
Cebeli Özek, Muhammet Bal
doi: 10.5505/pajes.2019.65148  Sayfalar 620 - 627

9.
AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
The Investigation of the Effects of Cutting Parameters on Surface Roughness and Chip Formation in Turning of AISI 1050 Steel
Bahattin Yılmaz, Abdulkadir Güllü
doi: 10.5505/pajes.2020.06702  Sayfalar 628 - 633

10.
Sr İlavesinden Sonra Bekletme Süresinin A356 Alaşımının Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effect of Holding Time After Sr Addition on Microstructural and Mechanical Properties of A356 Alloy
Sezgin Yaşa, Ahmet Kabil, Yahya Bayrak, Mustafa Çiğdem
doi: 10.5505/pajes.2020.04557  Sayfalar 634 - 637

11.
Vakum Yalıtım Panellerinin Uçaklarda Kullanımı
Use of Vacuum Insulation Panels in Aircraft
Hakan Keskın, Cem Tahsin Yücer
doi: 10.5505/pajes.2019.14396  Sayfalar 638 - 642

12.
Muz dilimlerinin kurutma kinetiğinin deneysel ve teorik incelenmesi
Experimental and theoretical investigation of drying kinetics of banana slices
Burak Türkan, Akın Burak Etemoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.84484  Sayfalar 643 - 653

13.
Taguchi metodu kullanılarak gıda kurutulmasına etki eden parametrelerin optimizasyonu
Optimization of parameters effecting food drying using Taguchi method
Burak Türkan, Akın Burak Etemoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.93695  Sayfalar 654 - 665

14.
Tasarım parametrelerinin hidrolik türbin ayar kanadı tasarımına etkilerinin sayısal olarak incelemesi
Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design
Kutay Çelebioğlu, Fatma Zeynep Aytaç Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2019.70850  Sayfalar 666 - 673

15.
Düşük viskoziteli atık kızartma yağı etil esteri üretimi
Production of the low viscosity waste cooking oil ethyl ester
Mert Gülüm, Atilla Bilgin, Abdülvahap ÇAKMAK
doi: 10.5505/pajes.2019.48085  Sayfalar 674 - 682

16.
Dizel-biyogaz çift yakıtla çalışan bir motorda dizel yakıt miktarının emisyonlara etkisi
The effect of diesel fuel amount on emissions ın a diesel-biogas dual fuel engine
İlker Turgut Yılmaz, Mustafa Yavuz, Metin Gümüş
doi: 10.5505/pajes.2019.08522  Sayfalar 683 - 688

17.
Split klimalarda kullanılan ısı değiştiricilerinde kanatçık etkisinin sayısal analizi
Numerical analysis of fin effect in heat exchangers used in split air conditioners
Berkay Balkanlı, Ali Yurddaş, Yiğit Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2019.64928  Sayfalar 689 - 699

18.
Yüksek fırınlarda ıslak tip tepe-basınç geri kazanım türbini ile elektrik üretimi
Electricity production by wet type top-pressure recovery turbine in blast furnaces
İlker Mert, Cuma Karakuş, Ali Gençoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.17702  Sayfalar 700 - 708

19.
Demiryolu geçiş bölgelerinde farklı üstyapı rijitlikleri ve ray düzensizliği nedeniyle oluşan raylı taşıt titreşimlerinin kontrolü
Control of railway vehicle vibrations due to the effect of different superstructure stiffness in transition zones with rail irregularities
Arif Ulu, Muzaffer Metin
doi: 10.5505/pajes.2020.95770  Sayfalar 709 - 719

20.
Robust Optimizasyon İle Güneş Enerji Kaynağı Tesisi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama
Selection of Solar Energy Supply Facility Location with Robust Optimization and an Application
Turgut Karabulut, Selahattin Yavuz
doi: 10.5505/pajes.2019.27243  Sayfalar 720 - 729

21.
Kademeli mesai saati ile trafik sıkışıklığının azaltılması
Staggered working hours in order to reduce traffic congestion
Özcan Mutlu, Zehra Durak, Hasan Akyer
doi: 10.5505/pajes.2019.90922  Sayfalar 730 - 736

22.
Toplu taşımada hizmet kalitesi yönetimi uygulaması: hizmet kalitesinde performans ölçüm sisteminin tanımlanması
Measurement of service quality in public transportation: definition of performance measurement system in service quality
Gökhan Üvenç, Sinem Kulluk
doi: 10.5505/pajes.2020.75032  Sayfalar 737 - 748

23.
Hemşire çizelgeleme problemi için bir karar destek sistemi uygulaması
A decision support system for nurse scheduling problem
Ebru Geçici, Mehmet Güray Güler
doi: 10.5505/pajes.2019.86402  Sayfalar 749 - 757

24.
Karma-tamsayılı iki aşamalı veri zarflama analizi modeli ile en etkin tedarikçi seçimi
The most efficient supplier selection with mixed-integer two-stage data envelopment analysis model
Volkan Soner Özsoy, Mediha Örkcü, H. Hasan Örkcü
doi: 10.5505/pajes.2019.77527  Sayfalar 758 - 767

25.
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan tesislerin etkinlik ölçümü için bir veri zarflama analizi modeli
A data envelopment analysis model for the efficiency measurement of facilities providing oral and dental health services
Dilek Esenlik Telatar, Kazim Sari
doi: 10.5505/pajes.2019.26618  Sayfalar 768 - 778

26.
Konaklama işletmelerinde CRM yazılımının bütünleşik DEMATEL ve TODIM yöntemiyle seçimi
Selection of CRM software in hospitality industry by integrated DEMATEL and TODIM method
Zeynep Ünal, Emre Ipekci Cetin
doi: 10.5505/pajes.2020.08455  Sayfalar 779 - 788

27.
Effectiveness of dynamic pricing strategy in presence of supply chain disruptions
Mualla Gonca Avci
doi: 10.5505/pajes.2020.54077  Sayfalar 789 - 798

28.
Kurumsal kaynak planlama uygulamalarında karşılaşılan engellerin yapısal modellemesi ve analizi
Structural modeling and analysis of enterprise resource planning implementation barriers
Menekşe Yeşim Çakırlı, Saliha Karadayıusta, Şeyda Serdarasan
doi: 10.5505/pajes.2019.62993  Sayfalar 799 - 811

29.
Kübik hücre oluşturma problemi için arı algoritması
Bees algorithm for cubic cell formation problem
Hakan Gökdaş, Feristah Ozcelik
doi: 10.5505/pajes.2019.85125  Sayfalar 812 - 822

30.
Futbol karşılaşmalarına bahis oynama davranışının beklenti teorisi ile analizi
Analyzing football betting behavior using prospect theory
Ozgur Yanmaz, Cigdem Kadaifci
doi: 10.5505/pajes.2020.71473  Sayfalar 823 - 830

31.
Atık Ekmek Probleminin Sistem Dinamiği Yöntemi ile Modellenmesi
System Dynamics Modelling of Bread Waste Problem
Elvan Gokalp
doi: 10.5505/pajes.2019.20726  Sayfalar 831 - 837

32.
Sağlık Hizmet Binalarında Enerji Uygulamaları ve Çalışmalar: Sistematik bir Literatür Çalışması
Energy Applications and Studies for Healthcare Facilities- A Systematic Review
Serap Ulusam Seçkiner, Ali Koç
doi: 10.5505/pajes.2019.36845  Sayfalar 838 - 859

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale