E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2024
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Düşük dereceli ısı depolanması amacıyla MgCl2 ve LiNO3 emdirilmiş vermikülit tabanlı kompozit yapıların sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of vermiculite-based composite structures impregnated with MgCl2 and LiNO3 for low-grade heat storage
Esra Ayan, Behiye Yüksel, Gökhan Orhan
doi: 10.5505/pajes.2023.04832  Sayfalar 128 - 135

3.
3B yazıcı ile Poli laktik asit (PLA) esaslı numune üretiminde yazıcı parametrelerinin sertlik üzerindeki etkisi
The effect of printing parameters on hardness in the production of Poli lactic acid (PLA)-based samples with a 3D printer
Sermet Demir
doi: 10.5505/pajes.2023.49404  Sayfalar 136 - 144

4.
Havacılık uygulamalarında eklemeli imalat için uyarlanabilir topoloji optimizasyonu
Adaptive topology optimization for additive manufacturing in aerospace applications
Mevlüt Yunus Kayacan, Mamoun Alshihabi
doi: 10.5505/pajes.2023.52578  Sayfalar 145 - 154

5.
Kontrplak üretiminde istatistiksel proses kontrol uygulamaları
Statistical process control applications in plywood manufacturing
Merve Yılmaz, Erkan Sami Kökten
doi: 10.5505/pajes.2023.59844  Sayfalar 155 - 162

6.
Supraharmoniklerin nedenleri, etkileri ve analizi
Causes, effects and analysis of Supraharmonics
Serdar Büyük, Engin Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2023.31704  Sayfalar 163 - 173

7.
Tamamlayıcı renk dalgacık dönüşümü kullanılarak renkli görüntülerin gürültüden arındırılması
Color images denoising using complementary color wavelet transform
Mücahit Cihan, Murat Ceylan
doi: 10.5505/pajes.2023.27460  Sayfalar 174 - 181

8.
Sipariş toplama ve dağıtım sistemleri için düşük maliyetli yeni bir sistem tasarımı ve uygulaması
A new low-cost system design and implementation for order collecting and distribution systems
Sulaiman Sıddıqı, İhsan Pehlivan, Onur Kalaycı, Tevfik Bahadir Taşkıran, Süleyman Uzun
doi: 10.5505/pajes.2023.93635  Sayfalar 182 - 189

9.
Kompakt çift bantlı mikroşerit soğurucu (yansımasız) bant durduran filtre tasarımı
Compact dual-band microstrip absorptive (reflectionless) bandstop filter design
Ali Kürşad Görür, Kürşat Oğuzhan Şahin, Alper Türkeli, Ceyhun Karpuz
doi: 10.5505/pajes.2023.61091  Sayfalar 190 - 195

10.
Filtre teorisi ve çoklu rezonatör devresinin entegrasyonu temeline dayalı hibrit model çipsiz RFID etiketleri
Hybrid model chipless RFID tags based on the integration of filter theory and multi-resonator circuit
Mert Büyüktuna, Ali Kursad Gorur
doi: 10.5505/pajes.2023.94210  Sayfalar 196 - 201

11.
Birinci mertebe artı zaman gecikmeli sistem dinamiğinin gradyan iniş yöntemine dayali adaptif IIR filtreler ile modellenmesi ve farkli zaman gecikmeleri durumlari için performans analizleri
Modeling of first order plus time delay system dynamics with adaptive IIR filters based on gradient descent methods and performance analyses for different time delay cases
Nagihan Yagmur, Baris Baykant Alagoz
doi: 10.5505/pajes.2023.65748  Sayfalar 202 - 211

12.
Otokodlayıcılara dayalı hibrit çoklu-ölçütlü öneri algoritması
A hybrid multi-criteria recommendation algorithm based on autoencoders
Zeynep Batmaz, Cihan Kaleli
doi: 10.5505/pajes.2023.68253  Sayfalar 212 - 221

13.
Copy-Move forgery detection using EOA, DWT and DCT
Ehsan Amiri, Ahmad Mosallanejad, Amir Sheikhahmadi
doi: 10.5505/pajes.2023.94395  Sayfalar 222 - 227

14.
Taban yalıtımlı bir binanın deprem davranışının zaman-frekans ortamında dalgacık dönüşümü yöntemiyle araştırılması
Seismic performance of a base isolated structure in time-frequency domain with wavelet transform
Ahmet Özenir, Kemal Beyen
doi: 10.5505/pajes.2023.68705  Sayfalar 228 - 239

15.
Merkezi çaprazlı çerçevelerde çapraz kesitlerinin sismik performansa etkisi
Effect of brace sections on seismic performance of concentrically braced frames
Gülhan İnce, Ayşe Girgin
doi: 10.5505/pajes.2023.73772  Sayfalar 240 - 256

16.
Atık kauçuk agrega kullanılarak üretilen hafif çimento bağlayıcılı kompozitlerin yüksek sıcaklık performansları
Elevated temperature performances of light-weight cementitious composites produced with waste rubber aggregate
Nurullah Öksüzer
doi: 10.5505/pajes.2023.76925  Sayfalar 257 - 262

17.
Flotasyon yöntemi ile yağ-gres ve askıda katı madde giderimi - Süt ve süt ürünleri endüstrisi örneği
Removal of oil-grease and suspended solid by flotation method – Milk and dairy products industry example
Yasemin Özdemir, Deniz Dölgen, Mehmet Necdet Alpaslan
doi: 10.5505/pajes.2023.49284  Sayfalar 263 - 270

18.
Komagataeibacter xylinus S4 suşundan bakteriyel selüloz üretimi ve karakterizasyonu
Production and Characterization of bacterial cellulose from Komagataeibacter xylinus S4 strain
Nazime Mercan Doğan, Burak Top, Naime Nur Bozbeyoglu, Duygu Takanoglu Bulut, Orhan Karabulut, Erdal Uguzdogan
doi: 10.5505/pajes.2023.25256  Sayfalar 271 - 281

19.
İnsan güvenilirlik analizi metotları
Human reliability analysis methods
Esra Yalçın, Gokcen Altun Ciftcioglu, Burçin Güzel
doi: 10.5505/pajes.2023.33958  Sayfalar 282 - 292

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale