E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2022
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Farklı bölgelerden temin edilen bazalt agregasının temel ve alttemel malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
Investigation of usability of basalt aggregate obtained from different region as base and sub-base material
Mehmet Saltan, Alev Akıllı El
doi: 10.5505/pajes.2021.26529  Sayfalar 346 - 353

3.
Türkiye'de bitümlü bağlayıcı karışımların dinamik modüllerinin belirlenmesine yönelik farklı yaklaşım
Different approach for the determination of dynamic modulus of asphalt mixtures in Turkey
Saadoon Obaid Eyada, Osman Nuri Çelik, Mohammed Ihsan Aldakuky
doi: 10.5505/pajes.2021.38085  Sayfalar 354 - 362

4.
COVID-19 pandemi etkisinden sonra toplu taşıma sistemleri yatırımlarına yeni bir bakış açısı: Metropol, küçük & orta ölçekli şehirler için metrobüs
A new perspective on public transportation systems investments after the COVID-19 pandemic effect: Bus rapid transit (BRT) for the metropolis, small & medium-scale cities
Fatih Yıldızhan
doi: 10.5505/pajes.2021.73604  Sayfalar 363 - 371

5.
Bir ve üç boyutlu zemin davranış analizlerinin karşılaştırılması
Comparison of one and three dimensional site response analyses
Mehmet Ömer Timurağaoğlu, Yasin Fahjan, Adem Dogangun
doi: 10.5505/pajes.2021.40565  Sayfalar 372 - 377

6.
Sıvılaşma nedeniyle meydana gelen oturmaların PM4Sand bünye modeli ile incelenmesi
Investigation of liquefaction induced settlements with PM4Sand constitutive model
Ozan Subaşı, Recep İyisan
doi: 10.5505/pajes.2021.06606  Sayfalar 378 - 388

7.
Hızlı değerlendirme yöntemlerinin performanslarının depremde hasar görmüş binalar kullanılarak değerlendirilmesi
Evaluating the performances of rapid assessment methods by using damaged buildings in earthquake
Nurbanu Demirbaş, Hümeyra Şahin, Cengizhan Durucan
doi: 10.5505/pajes.2021.84115  Sayfalar 389 - 400

8.
Computational assessment of external force acting on beam elastic foundation
Abdgafar Tunde Tiamiyu, Falade Iyanda Kazeem, Abdullahi Shuaibu Abubakar
doi: 10.5505/pajes.2021.52383  Sayfalar 401 - 407

9.
Betonarme ön üretimli makas kirişlerin değişen tasarım momentleri altında beton dayanımlarına bağlı optimal kesit değerlerinin belirlenmesi
Determination of optimal cross-section values of precast roof beams under changing design bending moments and in terms of different concrete strengths
Mehmet Kevser Derdiman
doi: 10.5505/pajes.2021.25477  Sayfalar 408 - 417

10.
BIM tabanlı LEED binası ile LEED olmayan binanın karşılaştırmalı analizi için vaka çalışması
Case study for comparative analysis of BIM-based LEED building and non-LEED building
Senem Seyis
doi: 10.5505/pajes.2021.85668  Sayfalar 418 - 426

11.
Kimyasal arıtım yöntemleriyle sintine suyundan organik madde giderimi
Organic material removal from bilge water by chemical treatment processes
Çiğdem Öz, Ender Çetin
doi: 10.5505/pajes.2021.50607  Sayfalar 427 - 433

12.
Plastik manşonun yaşam döngüsü değerlendirme analizi
Life cycle assessment analysis of plastic coupling
Sevde Üstün Odabaşı, Hanife Büyükgüngör
doi: 10.5505/pajes.2021.05769  Sayfalar 434 - 443

13.
Peroksidisülfat ile arıtma çamuru oksidasyonu: Dezentegrasyon, anaerobik parçalanabilirlik ve filtrelenebilirlik özellikleri üzerine etkileri
Sludge oxidation with peroxydisulphate: Effects on disintegration, anaerobic degradability and filterability properties
Gülbin Erden, Cihan Topuz
doi: 10.5505/pajes.2021.09234  Sayfalar 444 - 450

14.
Marmara’da P ve S dalga soğurulma yapısının üç boyutlu olarak belirlenmesi
The determination of 3-D P and S-Wave attenuation structures in Marmara
Şakir Şahin
doi: 10.5505/pajes.2021.83547  Sayfalar 451 - 463

15.
Salanda Fay Zonu’nun Kesikköprü (Kırşehir) ve Yeşilöz (Nevşehir) arasında kalan kesiminin göreceli tektonik aktivitesinin jeomorfik indislerle incelenmesi
Investigation of relative tectonic activity of the salanda fault zone between Kesikköprü (Kırşehir) and Yeşilöz (Nevşehir) by geomorphic indices
Ramazan Demircioğlu, Berkant Coşkuner
doi: 10.5505/pajes.2021.65848  Sayfalar 464 - 482

16.
Çumra Ovası'nda (Konya-Türkiye) aşırı tüketilen yeraltısularının doğal izotoplar ile incelemesi
Investigation of over-exploited groundwater in Çumra Plain (Konya-Turkey) with environmental isotopes
Ayla Bozdağ
doi: 10.5505/pajes.2021.42272  Sayfalar 483 - 492

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale