E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Dar/ultra-geniş geçme bantlarına sahip iki bantlı bant geçiren filtre tasarımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-04578 | DOI: 10.5505/pajes.2024.04578

Dar/ultra-geniş geçme bantlarına sahip iki bantlı bant geçiren filtre tasarımı

Pınar Öztürk Özdemir
Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu, Elektronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada, tamamlayıcı bölünmüş halka rezonatörlü yarı-mod dielektrik tabanda birleştirilmiş dalga kılavuzu kullanılarak dar/ultra-geniş bantlara sahip iki bantlı bant geçiren filtre tasarımı sunulmaktadır. Dar/ultra-geniş bant genişliklerine sahip iki bant karakteristiği geleneksel dielektrik tabanda birleştirilmiş dalga kılavuzu yapıları ile benzer alan dağılımına sahip yarı-mod rezonatörler üzerine kazınan açıklık boyutlarının ayarlanmasıyla elde edilmektedir. Önerilen rezonatörlerin bir iletim hattı aracılığıyla birbirine kaskat olarak bağlanması ile her bir bantta yer alan iletim kutuplarının sayısı iki katına çıkarılmaktadır. Sonuç olarak kompakt boyutlu bir yüzey alanına sahip, iletim bandı içerisinde oldukça düşük kayıplı ve seçiciliği yüksek bir filtre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Önerilen tasarım prosedürünün geçerliliği, tamamlayıcı bölünmüş halka rezonatörlü yarı-mod dielektrik tabanda birleştirilmiş dalga kılavuzu yapıları ile üretilen iki bantlı bant geçiren filtre devresi aracılığıyla yapılan deneysel çalışmada doğrulanmıştır. Deneysel çalışmada yaklaşık olarak 4.4 GHz ve 7.2 GHz merkez frekanslarına sahip birinci ve ikinci geçme bantlarının kısmi bant genişlikleri sırasıyla %12.6 ve %60.3 olarak ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı bölünmüş halka rezonatör, İki-bantlı bant geçiren filtre, Dar/ultra-geniş band, Yarı-mod dielektrik tabanda birleştirilmiş dalga kılavuzu

Design of two-band bandpass filter having narrow/ultra-wide passbands

Pınar Öztürk Özdemir
National Defence University, Air Force Academy, Department of Electronics Engineering, Istanbul, Türkiye

In this paper, a design procedure of a two-band bandpass filter having narrow/ultra-wide bands based on a half-mode substrate integrated waveguide with a complementary split ring resonator is presented. The two-band characteristic with narrow/ultra-wide bandwidth is achieved by adjusting the split aperture dimensions etched on half-mode resonators with similar field distribution as conventional substrate-integrated waveguides. The proposed resonators are consecutively connected by a transmission line to double the number of transmission poles in each passband. Finally, a filter design having a compact surface area, high selectivity, and low loss in each passband has been provided. The validation of the proposed design procedure has been verified in the experimental study of a two-band filter fabricated using a complementary split ring resonator constructed on half-mode substrate-integrated waveguide structures. In the experimental study, the fractional bandwidth of the first and the second passbands with a center frequency of approximately 4.4 GHz and 7.2 GHz has been measured to be %12.6 and %60.3, respectively.

Keywords: Complementary split ring resonator, Two-band bandpass filter, Narrow/ultra-wide band, Half-mode substrate integrated waveguideSorumlu Yazar: Pınar Öztürk Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale