E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Farklı Pin Konfigürasyonlarına Sahip Mantar Benzeri Elektromanyetik Bant Aralığı Yapıları ile Geliştirilmiş Yeni Bir Mikroşerit Yama Anten Tasarımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-14237 | DOI: 10.5505/pajes.2024.14237

Farklı Pin Konfigürasyonlarına Sahip Mantar Benzeri Elektromanyetik Bant Aralığı Yapıları ile Geliştirilmiş Yeni Bir Mikroşerit Yama Anten Tasarımı

Nigar Berna Teşneli1, Cemile Tangel2, Ahmet Yahya Teşneli3
1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sakarya, Türkiye

Bu çalışmada, bir mikroşerit yama anten ve farklı pin konumlarına sahip mantar benzeri EBG yapıların uygun kombinasyonlarıyla tasarımlar sunulmuştur. Referans antenin performansı kaldırılan ve/veya merkezden kaydırılan pin konfigürasyonarına sahip tasarımlarla geliştirilmiştir. Özelikle antenin yayın yapan yamasına en yakın olan EBG yapıların birinci sırasından kaldırılan ve/veya kaydırılan pinlerin anten performansı üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğu farklı tasarımlarla gözlenmiştir. Önerilen tasarımlarla, referans antene göre %32’ye kadar bant genişliği iyileştirmesi ve 2.9 dBi’ye kadar kazanç arttırımı sağlanmıştır. Referans antenin 16.9 dB olan ön/arka (F/B) oranı sunulan tasarımlarla 26 ile 29 dB arasındaki değerlere iyileştirilmiştir. Ayrıca, sunulan antenlerin tek katmanlı basit tasarımları üretimlerini kolaylaştırırken, 0.05 ile iyi bir ince profil değeri (h/λo, λo merkez frekanstaki boş uzay dalga boyudur) de sağlar.

Anahtar Kelimeler: Mikroşerit Yama Anten, Elektromanyetik Bant Aralığı Yapılar, Pin Konumları, Bant Genişliği, Kazanç

A Novel Microstrip Patch Antenna Design Enhanced By Mushroom Like Electromagnetic Band Gap Structures with Different Via Configurations

Nigar Berna Teşneli1, Cemile Tangel2, Ahmet Yahya Teşneli3
1Department of Engineering Fundamental Sciences, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya, Turkey
2Electrical And Electronics Engineering, Graduate Education Institute, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya, Turkey
3Department of Electrical and Electronics Engineering, Sakarya University, Sakarya, Turkey

In this study, the designs with suitable combinations of a microstrip patch antenna and mushroom like EBG structures having different via locations are presented. The performance of the reference antenna is improved with the designs having removed and/or offset via configuration. It has been experienced with different designs that the vias removed and/or shifted from the first row of EBG structures, which are closest to the radiating patch of the antenna, have a significant effect on antenna performance. With the proposed designs, up to 32% bandwidth enhancement and up to 2.9 dBi gain increment are achieved according to the reference antenna. Moreover, the front to back ratio (F/B) of the reference antenna is enhanced to values between 26 and 29 dB from the 16.9 dB by the presented designs. In addition, while the simple single layer designs of the presented antennas facilitate their manufacturing, they also achieve a good thin profile merit (h/λo, λo is the free-space wavelength at the centre frequency) with a value of 0.05.

Keywords: Microstrip Patch Antenna, Electromagnetic Band Gap Structures, Via Locations, Bandwidth, GainSorumlu Yazar: Cemile Tangel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale