E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Vakum Yalıtım Panellerinin Uçaklarda Kullanımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 638-642 | DOI: 10.5505/pajes.2019.14396

Vakum Yalıtım Panellerinin Uçaklarda Kullanımı

Hakan Keskın, Cem Tahsin Yücer
Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, İzmir

Isıl yalıtım günümüz uçaklarında olması gereken önemli bir yapısal unsurdur.Yalıtım esnasında kullanılan yalıtım malzemesinin fiziksel özellikleri, kütlesel artış, yararlı hacimde azalma ve kaybedilen ya da kazanılan ısı miktarını etkilemesinden dolayı önemlidir. Yolcuların ısıl konforunu sağlaması, aviyonik elemanların uygun sıcaklıkta tutulması vb. etkilerden dolayı yalıtım malzemesinin ısıl yükler üzerindeki etkisi önemli hale gelmiştir. Vakum yalıtım panelleri (Vacuum Insulation Panel, VIP) ısı kayıplarının engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır. VIP, diğer yalıtım malzemelerine göre ısı kayıplarını azaltmayı daha az malzeme kalınlığı ile sunmaktadır. VIP diğer yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında, ısı iletim katsayısı oldukça düşüktür. VIP, günümüzde soğuk depolama, uzay/hava araçları ve binalarda tercih edilmektedir. VIP, genel olarak havası alınmış iç yapı, mukavemet sağlayan yapı elemanı, ışıma ile ısı aktarımını engelleyen yapı elemanı ve sızdırmazlık elemanından oluşur. Çalışma kapsamında yalıtımın gerekliliği, havacılık için önemi, kullanılan yalıtım malzemelerinin kıyaslanması ve VIP hakkında bilgiler verilerek havacılık alanında kullanım alanlarına değinilmiştir. Farklı uçuş yükseklikleri için, belli uzunluğa ve yarıçapa sahip bir uçağın ısıl yükleri, iki farklı yalıtım malzemesi uygulanarak incelenmiştir. Çalışma içerisinde sadece VIP uygulamasının teorik kısmı incelenmiş, uygulama kısmına değinilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Yalıtım, vakumlu yalıtım paneli, VIP, havası alınmış yalıtım levhası, uçaklarda yalıtım.

Use of Vacuum Insulation Panels in Aircraft

Hakan Keskın, Cem Tahsin Yücer
University Of National Defence Air Nco Higher Vocational School, İzmir, Turkey

Thermal insulation is an important structural element that should be present in today's aircraft. The physical properties of the insulation material used during insulation are important because of the massive increase, the reduction in useful volume, and heat loss and heat gain. Due to the thermal comfort of the passengers, the need to keep avionics at the proper temperature, etc. the insulation material has become more effective on the thermal loads. Vacuum Insulation Panel (VIP) are used to prevent heat losses. VIP offers less heat loss than other insulating materials with less material thickness. VIP is compared to other insulation materials, heat transfer coefficient of VIP is very low. Today, VIP is preferred in cold storage, space/air vehicles and buildings. VIP consists of inner structure in general, structural element providing strength, construction element preventing heat transfer by radiation, and sealing element. Within the scope of the study, the necessity of insulation, the importance for aviation, comparison of the used insulation materials, and the information about VIP are given. The range of VIP in aviation field is also mentioned. For different flight altitudes, the thermal loads of a plane with a certain length and radius have been investigated by applying two different insulating materials. In the study, only the theoretical part of the VIP application was examined and the application part was not mentioned.

Keywords: Insulation, vacuum insulation panel, VIP, aircraft insulation.

Hakan Keskın, Cem Tahsin Yücer. Use of Vacuum Insulation Panels in Aircraft. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 638-642

Sorumlu Yazar: Cem Tahsin Yücer, Türkiye
LookUs & Online Makale