E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Yüksek fırınlarda ıslak tip tepe-basınç geri kazanım türbini ile elektrik üretimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 700-708 | DOI: 10.5505/pajes.2019.17702

Yüksek fırınlarda ıslak tip tepe-basınç geri kazanım türbini ile elektrik üretimi

İlker Mert1, Cuma Karakuş2, Ali Gençoğlu3
1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Elektrik Bölümü, Osmaniye
2İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, İskenderun, Hatay
3İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İSDEMİR)

Demir-çelik sektörü günümüzde enerji tüketimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Demir-çelik üretim sürecinin yüksek enerji ihtiyacı, beraberinde yüksek maliyetleri de getirmektedir. Bu durum, sektörde ürün kalitesini koruyarak enerji ihtiyacının azaltılması ve enerji tasarrufu yapılması stratejileri geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu çalışmada; demir çelik sektörünün önemli enerji tasarruf yöntemlerinin bir tanesi olan Yüksek Fırın Tepe-Basıncı Türbin sistemi (TBT) incelenmiştir. TBT sisteminin önemi, işletme koşulları, işletme parametreleri ve enerji geri kazanımını etkileyen faktörler ele alınmış olup, örnek bir TBT için işletme parametrelerinin enerji geri kazanımına etkisi araştırılmıştır. Ampirik formüller ile hesaplanan elektrik üretimi değerleri ve parametrelere dayalı çoklu lineer ilişkiyi gösteren bir model ile tahmin edilen üretim değerleri, sistem gözlem değerleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Fırın, Enerji Geri Kazanımı, Tepe-Basınç Geri Kazanım Türbini

Electricity production by wet type top-pressure recovery turbine in blast furnaces

İlker Mert1, Cuma Karakuş2, Ali Gençoğlu3
1Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye Vocational School, Department of Electricity, Osmaniye, Turkey
2Department of Mechanical Engineering, Iskenderun Technical University, Iskenderun, Hatay, Turkey
3Iskenderun Iron and Steel Co. (ISDEMIR)

Today, the iron and steel industry is critical to energy consumption. The high energy demand of the iron and steel production process brings along high costs. This leads to the need to reduce energy demand and develop energy saving strategies while maintaining product quality in the sector.In this study; Blast Furnace Peak-Pressure Turbine system (TBT) which is one of the most important energy saving methods of iron and steel sector has been examined. The importance of TBT system, operating conditions, operating parameters and the factors affecting energy recovery are discussed and the effect of operating parameters on energy recovery is investigated for a sample TBT. A model showing multiple linear relations based on parameters and electrical generation values obtained by empirical formulas, and observation values were compared.

Keywords: Blast Furnace, Energy Recovery, Top-Pressure Recovery Turbine

İlker Mert, Cuma Karakuş, Ali Gençoğlu. Electricity production by wet type top-pressure recovery turbine in blast furnaces. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 700-708

Sorumlu Yazar: Cuma Karakuş, Türkiye
LookUs & Online Makale