E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
İnsan güvenilirlik analizi metotları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 282-292 | DOI: 10.5505/pajes.2023.33958

İnsan güvenilirlik analizi metotları

Esra Yalçın1, Gokcen Altun Ciftcioglu2, Burçin Güzel3
1Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Programı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Türkiye

İş kazalarına neden olan en önemli etkenlerden biri insan hatasıdır. İnsan Güvenilirlik Analizi (HRA) metotları, bu tür kazalara neden olan hataların olasılığını belirlemek, sonuçlarının etkisini tahmin etmek ve hata azaltma stratejileri geliştirmek için birçok alanda başarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, denizcilik, havacılık, demiryolu, uzay, sağlık, nükleer, petrokimya ve inşaat sektörleri dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki bir dizi HRA metotları ve uygulamaları açıklanmıştır. Örnekler, Web of Science Core Collection veritabanında 2012-2022 yılları arasında listelenen HRA konularını ele alan makalelerden alınmıştır. Türkiye’de HRA ile ilişkili yapılan az sayıda çalışmanın denizcilik uygulamalarında olduğu görülmüştür. Bu inceleme yazısı, HRA metotlarının tüm endüstrilerde yaygın olarak kullanılmasını amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan güvenilirlik analizi, İnsan hatası, İş sağlığı ve güvenliği, İnsan hata olasılığı, İnsan güvenilirliği

Human reliability analysis methods

Esra Yalçın1, Gokcen Altun Ciftcioglu2, Burçin Güzel3
1Marmara University, Institute Of Science, Department Of Occupational Safety, Istanbul, Turkey
2Marmara University, Faculty Of Engineering, Department Of Chemical Engineering, Istanbul, Turkey
3Ministry Of Labour And Social Security, Ankara, Turkey

Human error is one of the most important factors contributing to occupational accidents. Human Reliability Analysis (HRA) methods have been used successfully in many fields to determine the probability of errors contributing to such accidents, estimate the impact of their consequences, and develop error reduction strategies. In this study, it has described some HRA methods and their implementations in several fields, including maritime, aviation, railway, space, health, nuclear, petrochemical, and construction sectors. Examples are drawn from articles dealing with HRA issues listed in the Web of Science Core Collection database between 2012 and 2022. The relatively small number of HRA studies conducted in Türkiye are found mainly in maritime applications. This review is intended to encourage the widespread use of HRA methods in all industries.

Keywords: Human reliability analysis, Human error, Occupational safety and health, Human error probability, Human reliability

Esra Yalçın, Gokcen Altun Ciftcioglu, Burçin Güzel. Human reliability analysis methods. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 282-292

Sorumlu Yazar: Esra Yalçın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale