E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Düşük viskoziteli atık kızartma yağı etil esteri üretimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 674-682 | DOI: 10.5505/pajes.2019.48085

Düşük viskoziteli atık kızartma yağı etil esteri üretimi

Mert Gülüm1, Atilla Bilgin1, Abdülvahap ÇAKMAK2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye
2Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu,motorlu Taşıtlar Bölümü Ve Transport Teknolojileri, Samsun, Türkiye

Yenilenebilir ve çevre dostu bir yakıt olan biyodizelin dizel yakıtı ile kıyaslandığında en önemli avantajlarından bazıları, parlama noktası sıcaklığının ve setan sayısının yüksek olmasıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayınlanan “Motorin türlerine biodizel harmanlanması” hakkındaki tebliğe göre, 1.1.2018 tarihinden itibaren biyodizelin hacimsel olarak % 0.5 oranında motorine ilave edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu’nun 2003/30/EC sayılı biyoyakıtlar konulu direktifi, üye ülkelerin 2020 yılında en az % 10 oranında yenilenebilir yakıtların kullanımını mecburi hale getirmiştir. Dünyada ve ülkemizde bu denli önemli bir noktaya gelen biyodizelin birçok üstün özelliklerine rağmen, üretim maliyeti ve viskozitesi yüksektir. Üretim maliyetinin yüksek olması biyodizelin daha yaygın olarak kullanılmasını engellerken, viskozitesinin yüksek olması ise motor performansı ve eksoz emisyonlarını olumsuz yönden etkilemektedir. Bu yüzden, sunulan çalışmada, viskozitenin ve üretim maliyetinin azaltılması için, transesterifikasyona etki eden parametrelerin üretilen atık kızartma yağı biyodizelinin viskozitesine etkileri tam bir matris şeklinde incelenerek en düşük viskoziteyi veren reaksiyon parametreleri belirlenmiştir. Optimum parametrelere göre üretilen biyodizelin viskozite değeri, farklı çalışmalarda üretilen biyodizellerin viskozite değerleri ile kıyaslanmıştır. Deney sonuçlarına göre, % 1.25 oranında potasyum metoksit ve 10.5: 1 alkol/yağ mol oranında etil alkol kullanılarak 70 ℃ reaksiyon sıcaklığında ve 121 dakika reaksiyon süresi sonunda üretilen biyodizelin 3.595 mm2/s (cSt) ile en düşük viskoziteye sahip olduğu belirlenmiştir. Üretilen biyodizelin yakıt özelliklerinin EN 14214 standardına uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada elde edilen viskozite değerinin (3.595 mm2/s) literatürdeki diğer çalışmalarda elde edilen viskozite değerlerine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Etil ester, Viskozite, Potasyum metoksit, Etanol

Production of the low viscosity waste cooking oil ethyl ester

Mert Gülüm1, Atilla Bilgin1, Abdülvahap ÇAKMAK2
1Karadeniz Technical University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, Trabzon/TURKEY
2Samsun University Kavak Vocational School/department Of Motor Vehicles And Transportation Technologies.

Some of the most important advantages of biodiesel, which is a renewable and environmentally friendly fuel, are that it has higher flash point and cetane number, compared to diesel fuel. According to the notification on "blending of biodiesel with diesel fuel" published by the Energy Market Regulatory Authority, it has become mandatory to add 0.5% volume ratio of biodiesel to diesel fuel as of 1.1.2018. In addition, The European Parliament's Directive on biofuels (2003/30/EC) makes compulsory the use of renewable fuels at least 10% in 2020 for member countries. Despite the superior properties of biodiesel, its production cost and viscosity are high. The high production cost prevents the more widespread use of biodiesel, and the high viscosity decreases engine performance and increases exhaust emissions. Therefore, in this study, for reducing production cost and viscosity, the effects of transesterification reaction parameters on the viscosity of produced waste cooking oil biodiesel were investigated as a full matrix to determine the optimal values giving the lowest viscosity. The viscosity value of biodiesel produced under the optimal parameters in this study was also compared to that of biodiesels produced in different studies. According to experimental results, it has been specified that the biodiesel, produced the optimal reaction parameters such as potassium methoxide concentration of 1.25%, ethyl alcohol to oil molar ratio of 10.5: 1, the reaction temperature of 70℃ and reaction duration of 121 minutes, has the lowest viscosity of 3.595 mm2/s (cSt). The fuel properties of produced biodiesel are in accordance with EN 14214. Moreover, it has been determined that the viscosity value (3.595 mm2/s) obtained in this study is lower than the viscosity values reported in the literature.

Keywords: Biodiesel, Ethyl ester, Viscosity, Potassium methoxide, Ethanol

Mert Gülüm, Atilla Bilgin, Abdülvahap ÇAKMAK. Production of the low viscosity waste cooking oil ethyl ester. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 674-682

Sorumlu Yazar: Mert Gülüm, Türkiye
LookUs & Online Makale