E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Havacılık uygulamalarında eklemeli imalat için uyarlanabilir topoloji optimizasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 145-154 | DOI: 10.5505/pajes.2023.52578

Havacılık uygulamalarında eklemeli imalat için uyarlanabilir topoloji optimizasyonu

Mevlüt Yunus Kayacan, Mamoun Alshihabi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye

Topoloji optimizasyonu, havacılık endüstrisinde değerli bir araç oldu ve mühendislerin, ağırlıklarını azaltırken gelişmiş performans özelliklerine sahip uçak bileşenleri geliştirmelerini sağladı. Ayrıca, daha önce geleneksel imalat yöntemleri kullanılarak ulaşılamayan karmaşık yapıların tasarımına da olanak sağlamıştır. Bu çalışmada, nTopology yazılımı kullanılarak bir uçağın burun iniş takımları için direksiyon pompası muhafazasının kapsamlı bir topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu optimizasyonun birincil amacı, burun iniş takımı sisteminin emniyetli ve güvenilir çalışması için gerekli olan mekanik özelliklerini korurken direksiyon pompası mahfazasının ağırlığını azaltmaktı. Çalışma, topoloji optimizasyonunun, mekanik özelliklerini korurken uçak bileşenlerinin ağırlığını azaltmak için etkili bir araç olma potansiyelini göstermektedir. Bu yaklaşım, benzer tasarım zorlukları olan diğer uçak bileşenlerine uygulanabilir ve potansiyel olarak uçağın genel tasarımında önemli ağırlık tasarruflarına yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Topoloji, Optimizasyon, Voronoi, Gyroid, Eklemeli imalat

Adaptive topology optimization for additive manufacturing in aerospace applications

Mevlüt Yunus Kayacan, Mamoun Alshihabi
Department Of Mechanical Engineering, Isparta University Of Applied Sciences, Isparta, Turkey

Topology optimization has become a valuable tool in the aerospace industry, enabling engineers to develop aircraft components with improved performance characteristics while reducing their weight. The technique has also allowed for the design of complex structures that were previously unattainable using traditional manufacturing methods. In this study, a comprehensive topology optimization of the steering pump housing for an aircraft's nose landing gear was performed using the nTopology software. The primary objective of this optimization was to reduce the weight of the steering pump housing while preserving its mechanical properties, which are essential for safe and reliable operation of the nose landing gear system. The study demonstrates the potential for topology optimization to be an effective tool for reducing the weight of aircraft components while preserving their mechanical properties. This approach can be applied to other aircraft components with similar design challenges, and could potentially lead to significant weight savings in the overall design of the aircraft.

Keywords: Topology, Optimization, Voronoi, Gyroid, Additive manufacturing

Mevlüt Yunus Kayacan, Mamoun Alshihabi. Adaptive topology optimization for additive manufacturing in aerospace applications. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 145-154

Sorumlu Yazar: Mamoun Alshihabi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale